Commissies


Waterschap Limburg heeft twee bestuurscommissies die het dagelijks bestuur adviseren.

Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie
(WBO)

voorzitter: Patrick van der Broeck
secretaris: Erik Keulers

Fractie Waterbelang

Nol Beckers
Marc Breugelmans
John Hanbeukers
Sjef Jonker
Henk Stribos (BCL)
Ursula Wijnen-Kivit

Fractie Water Natuurlijk

Peter Freij
Gerard IJff

Fractie Natuurterreinen

Frédérique Verheij-Péters (BCL)

Fractie VVD

Frans van Montfoort (BCL)
Guiseppe Noteborn

Fractie 50PLUS

Jacques Arntz*
Willy Bronckers (BCL)

Fractie Lokaal Limburg

Ad Berger*
Albert Melskens (BCL)

Fractie Overig Ongebouwd

Bert Merx (BCL)
Elian Vanderheijden-Knops

Fractie Bedrijven

Michel Bouts*
Hans Verdellen


Commissie Watersysteem, Zuiveren en Waterketen
(WZW)

voorzitter: Josette Van Wersch
secretaris: Bart van den Berg

Fractie Waterbelang

Fred Bongers
Cyriel Drummen
Rein Dupont
Ad Van Iersel
Roy Pustjens
Huub Quaedvlieg

Fractie Water Natuurlijk

Weike Medendorp
Rose-Marie Kaanen (BCL)

Fractie Natuurterreinen

Ria Dielissen

Fractie VVD

Jeroen Achten
Paul de Lange (BCL)

Fractie 50PLUS

Jacques Arntz*
René Beckers (BCL)

Fractie Lokaal Limburg

Petra Beeren-Adriaans (BCL)
Ad Berger*

Fractie Overig Ongebouwd

Thieu Bongers (BCL)
Gaston Lemlijn
Paul Litjens

Fractie Bedrijven

Michel Bouts*
Jan Houwen

BCL = burgercommissielid
* Afhankelijk van agenda in voorkomende gevallen