Peter Freij


Naam: P.C.M. (Peter) Freij

E-mail: p.freij@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Venlo

Fractie

Water NATUURlijk (Water Natuurlijk)

Functie

Lid algemeen bestuur - fractievoorzitter Water NATUURlijk

Andere functies bezoldigd

Geen

Andere functies onbezoldigd

  • Voorzitter Jeugdfondsen Sport en Cultuur Venlo
  • Lid Adviesraad Stichting Limburgs Landschap, Arcen
  • Voorzitter Stichting Sam&Venlo, Venlo
  • Voorzitter Stichting Leergeld, Venlo