Aanvragen, melden, regelen

auto_ondergelopen_straat (Breedbeeld)

Centraal meldpunt Water:

(0800) 03 41

Laatste nieuws

VanRoelink
controle-zwemwaterwater-2 (Breedbeeld)
2017-07-14_1418
stuw_Grave_luchtfoto

Water in Balans

wateroverlast akker

Oplossen van de wateroverlastproblematiek is urgent. Met het actieprogramma Water in Balans geeft Waterschap Limburg hieraan hoge prioriteit.

Direct regelen