Aanvragen, melden, regelen

auto_ondergelopen_straat (Breedbeeld)

Centraal meldpunt Water:

(0800) 03 41

Laatste nieuws

droogte
f-romanusweg-onder-water (Breedbeeld)
beekje-bij-epen-3 (Breedbeeld)
beregenen zonsondergang

Water in Balans

wateroverlast akker

Oplossen van de wateroverlastproblematiek is urgent. Met het actieprogramma Water in Balans geeft Waterschap Limburg hieraan hoge prioriteit.

Direct regelen