Aanvragen, melden, regelen

auto_ondergelopen_straat (Breedbeeld)

Centraal meldpunt Water:

(0800) 03 41

Laatste nieuws

Herinrichtingstraject Rode beek Susteren
beregenenhaspel (Breedbeeld)
mechelen
Inwonersavond Meerssen

Water in Balans

wateroverlast akker

Oplossen van de wateroverlastproblematiek is urgent. Met het actieprogramma Water in Balans geeft Waterschap Limburg hieraan hoge prioriteit.

Waterschap Limburg: met de omgeving voor de omgeving

Direct regelen