Aanvragen, melden, regelen

auto_ondergelopen_straat (Breedbeeld)

Centraal meldpunt Water:

(0800) 03 41

Laatste nieuws

Hoosbuien
Opendag_foto3
IMG_20170920_133319
Herinrichtingstraject Rode beek Susteren

Water in Balans

wateroverlast akker

Oplossen van de wateroverlastproblematiek is urgent. Met het actieprogramma Water in Balans geeft Waterschap Limburg hieraan hoge prioriteit.

Waterschap Limburg: met de omgeving voor de omgeving

Direct regelen