Aanvragen, melden, regelen

auto_ondergelopen_straat (Breedbeeld)

Centraal meldpunt Water:

(0800) 03 41

Laatste nieuws

PP_digitalebanners_1
smeltwater-zet-heuvelland-blank-1 (Breedbeeld)
Japanse Duizendknoop
Bezoek wateroverlastknelpunten Meerssen

Water in Balans

wateroverlast akker

Oplossen van de wateroverlastproblematiek is urgent. Met het actieprogramma Water in Balans geeft Waterschap Limburg hieraan hoge prioriteit.

Waterschap Limburg: met de omgeving voor de omgeving

Direct regelen