Algemeen bestuur


Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van Waterschap Limburg. Het neemt strategische en financiële beleidsbesluiten. De voorzitter (dijkgraaf) zit het algemeen bestuur voor. De 30 leden vertegenwoordigen verschillende belanghebbenden in ons werkgebied, zoals inwoners, bedrijven, belangenorganisaties en medeoverheden.

Van het algemeen bestuur zijn 21 leden rechtstreeks gekozen via de waterschapsverkiezingen. Daarnaast zijn vier leden benoemd door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), drie door de Kamer van Koophandel en twee door het Bosschap.

Fractie Waterbelang Limburg (14)

Marc Breugelmans

Breugelmans

Fred Bongers

Bongers

Nol Beckers

Beckers__

John Hanbeukers

Beukers_nieuw

Henk Stribos

stribos_1200px

Roy Pustjens

Pustjens

Sjef Jonker

Jonker_

Cyriel Drummen

Drummen

Jos Teeuwen

Teeuwen

Huub Quaedvlieg

Quaedvlieg_

Remy Sleijpen

Sleijpen_nieuw

Josette Van Wersch

Wersch_nieuw

Ursula Wijnen-Kivit

Wijnen

Rein Dupont

Fractie Water Natuurlijk (3)

Peter Freij

Freij

Weike Medendorp

Medendorp

Gerard IJff

Fractie VVD (2)

Jeroen Achten

Achten

Guiseppe Noteborn

Noteborn

Fractie 50PLUS (1)

Jacques Arntz

Arntz

Fractie Lokaal Limburg (1)

Ad Berger

Berger

Fractie Ongebouwd (4)

Chrit Wolfhagen

Gaston Lemlijn

Lemlijn_

Elian Vanderheijden-Knops

vanderHeijden

Paul Litjens

Litjens

Fractie Natuurterreinen (2)

Ria Dielissen

Dielissen_nieuw

Arnold Jansen

Jansen

Fractie Bedrijven (3)

Michel Bouts

Bouts

Jan Houwen

Houwen

Hans Verdellen