Algemeen bestuur


Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van Waterschap Limburg. Het neemt strategische en financiële beleidsbesluiten. De voorzitter (dijkgraaf) zit het algemeen bestuur voor. De 30 leden vertegenwoordigen verschillende belanghebbenden in ons werkgebied, zoals inwoners, bedrijven, belangenorganisaties en medeoverheden.

Van het algemeen bestuur zijn 26 leden rechtstreeks gekozen via de waterschapsverkiezingen. Daarnaast zijn twee leden benoemd door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en twee door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE).

AWP voor water, klimaat en natuur

Marja Hilders

BBB+

Cor Driessen

Leon Lacroix

Dick van Mierlo

Jan van der Staak

Harrie Vermeulen

Chrit Wolfhagen

LV50

Jeroen Achten

Petra Beeren-Adriaans

Ad Berger

Albert Melskens

Guiseppe Noteborn

Marcel Richter

Partij voor de Dieren

Ton Haagen

Anne Hanssen

Water NATUURlijk

Iris Erkens

Peter Freij

Arnold Jansen

Rose-Marie Kaanen

Frédérique Verheij-Péters

Waterbelang Limburg

Nol Beckers

Marc Breugelmans

Fred Bongers

Bas Hoedemakers

Bert Lanckohr

Huub Quaedvlieg

William Steeghs

Jos Teeuwen

Josette Van Wersch

Justin Bax