Huub Quaedvlieg (H.G.H.M.)


Woonplaats: Heerlen

Fractie:

Ingezetenen / Waterbelang Limburg

Andere functies:

bezoldigd

  • Coördinator Vastgoed Gemeente Brunssum