Huub Quaedvlieg


Naam: H.G.H.M. (Huub) Quaedvlieg

E-mail: h.quaedvlieg@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Heerlen

Fractie

Waterbelang Limburg (Waterbelang Parkstad)

Functie

Lid algemeen bestuur

Andere functies bezoldigd

Geen

Andere functies onbezoldigd

Geen