Huub Quaedvlieg


Naam: H.G.H.M. (Huub) Quaedvlieg

E-mail: h.quaedvlieg@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Heerlen

Fractie:

Ingezetenen / Waterbelang Limburg

Andere functies:

bezoldigd

  • Coördinator Vastgoed Gemeente Brunssum
  • Evenementen Coördinator bij de gemeente Brunssum