Taken


educatie_2907-1 (Breedbeeld)

Waterschap Limburg zorgt in heel Limburg voor veilige dijken en voor voldoende, schoon en natuurlijk water.

Voldoende water

Te veel water is een probleem, maar te weinig ook. Lees hoe Waterschap Limburg verdroging landbouw- en natuurgebieden tegengaat.

Schoon water

Schoon water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. Waterschap Limburg zorgt hiervoor.

Veilige dijken en droge voeten

Waterschap Limburg zorgt dat u droge voeten houdt en veilig bent bij hoog water.

Samen verantwoordelijk voor het watersysteem

Water, beekbodem, oevers en grondwater vormen samen het watersysteem. Verschillende instanties beheren samen het watersysteem.