Water in Balans: aan de slag met wateroverlast!


In mei van 2018 hadden we te maken met tal van hoosbuien met grote wateroverlast. Ook in juni 2016 zorgden enorme hoosbuien en hagel voor honderden miljoenen euro’s schade aan gewassen en gebouwen. In 2010, 2012 en 2014 was er sprake van grote wateroverlast en in het voorjaar van 2017 was het juist heel erg droog. Het veranderend klimaat komt sneller dan we dachten. Extreme hoeveelheden neerslag en ernstige droogte bedreigen onze steden, landbouwgronden en natuurgebieden. Het is tijd voor actie!

Waterschap Limburg geeft met het programma Water in Balans voorrang aan het aanpakken van wateroverlast door het veranderend klimaat. Maar dit kunnen we niet alleen. De maatregelen bedenken we, realiseren we en beheren we samen met de omgeving, dus ook met jou. Samen staan we aan de lat om Limburg klaar te stomen voor het nieuwe klimaat. Wij gaan ervoor, jij ook?

Vragen? Mail naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl

Animatie

Gebiedsprojecten

Naast het op korte termijn aanpakken van een aantal knelpunten in Limburg, zijn er enkele gebiedsprojecten opgezet. In deze gebieden gaan we samen met partners uit de omgeving en inwoners aan de slag met plannen om de wateroverlast aan te pakken. Want wie kent het gebied immers beter dan de mensen die er wonen, werken en recreëren? Samen verkennen we de knelpunten en zoeken we naar nieuwe manieren om de klimaatverandering te slim af te zijn.

Gebiedsproject Meerssen

Ondergelopen winkelstraat centrum meerssen

Gebiedsproject Oirsbeek

Oirsbeek

Gebiedsproject Eckeltsebeek

eckelsebeek-2 (Breedbeeld)

Gebiedsproject Schelkensbeek

Schelkensbeek bij Broeklaan

Gebiedsproject Breevennen

Breevennen

Gebiedsproject Kwistbeek

Kwistbeek Josette Van Wersch en Har Frenken bij de Kwistbeek 1 (Breedbeeld)

Win-win

Daar waar mogelijk sluiten we bij andere initiatieven in onze omgeving aan om de overlast door wateroverlast te verminderen. Dat kunnen initiatieven van andere overheden zijn, maar ook van particuliere partijen.

Centrumplan Gulpen

Centrumplan Gulpen

Wat kunnen we allemaal doen?

Oplossingen zoeken we in 4 gebieden: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen) en schadebeperking aan je eigen woning. Iedereen kan –of eigenlijk moet- hieraan bijdragen! Kijk hieronder waar jij aan kunt bijdragen.

Landelijk/buitengebied

koeien in weiland

Stedelijk/bebouwd gebied

Venlo

Watersysteem/beken en beekdalen

Geul bij Cottessen

Schade beperken in je eigen woning

Inwonersavond Oirsbeek

Bestuurders over Water in Balans

Josette Van Wersch:

Josette van Wersch

“Onze woonomgeving bevat steeds meer stenen. In het stedelijke gebied maken wij ons sterk voor meer ruimte voor groen en minder verharding. Hierdoor vindt er een betere afwatering plaats op eigen perceel, en komt er minder water in het riool en watersysteem.”