Watersysteem/beken en beekdalen


Zonder titel (1200 x 600 px) (2)

Regenwaterbuffers aanleggen

De aanleg van regenwaterbuffers, een soort grote kuil, zorgt ervoor dat er meer water opgeslagen kan worden als er teveel water uit de lucht komt vallen. Zo wordt wateroverlast voorkomen. Hierbij wordt vaak zoveel mogelijk geprobeerd om de buffer aan te laten sluiten op de natuur, zodat de buffer tevens in het landschap past.

Weet jij wat een regenwaterbuffer is? In deze video leggen we het uit.

Dwarsdammen in (droog)dalen aanleggen

Water stroomt af naar beneden, en dus moeten dalen extra beschermd worden. Daarvoor kunnen dwarsdammen aangelegd worden, die hier een extra slot op de deur voor vormen.

Beek terugbrengen

Door allerlei omstandigheden en veranderingen om ons heen zijn er door de jaren heen enkele beken verdwenen. Door deze terug te brengen en weer met water te vullen, zorgen we ervoor dat er extra ruimte ontstaat voor het water.

Rivier of beek uitbreiden

Door de rivier of beek uit te breiden, is er meer ruimte voor het water om in te bewegen en te verplaatsen.

Wil je weten hoe jij kunt bijdragen aan het beperken van wateroverlast in het watersysteem? Of heeft u een goed idee over hoe we wateroverlast kunnen aanpakken?

Stuur dan een e-mail naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl.