Melding doen of vergunning aanvragen


Bent u van plan om iets te ondernemen in, bij of in de buurt van het water, zoals het aanleggen van een kelder, het onttrekken van water uit de grond of het lozen van afvalstoffen? Dan moet u zich aan de regels van het waterschap houden. Uw activiteit kan namelijk bedoeld of onbedoeld invloed hebben op de kwaliteit of de hoeveelheid van het water. Vaak moet u toestemming aan ons vragen door een melding te doen, een vergunning aan te vragen of beiden. Hieronder staan de mogelijke scenario’s.

Uw activiteit is vrijgesteld

Voor veel activiteiten heeft u van ons geen toestemming nodig. Bijvoorbeeld voor het onttrekken van grondwater met een pompcapaciteit van maximaal tien m³ per uur buiten de verdroogde natuurgebieden (inclusief bufferzones). Lees voordat u begint welke algemene regels er gelden en u kunt aan de slag.

U moet een melding doen. Hoe doet u dat?

Voor complexe activiteiten heeft u een vergunning nodig. U kunt alle vergunningen aanvragen via het Omgevingsloket. Na uw aanvraag kan het acht weken tot zes maanden duren voordat u uw vergunning krijgt. In de vergunning is aangegeven aan welke specifieke regels u zich moet houden. Voor veelvoorkomende vergunningen hebben we al beleidsregels opgesteld. In deze beleidsregels staat op basis van welke criteria wij uw aanvraag beoordelen. Zo kunt u van tevoren de haalbaarheid van uw plannen inschatten en uw aanpak indien nodig aanpassen. Daarnaast krijgt u soms maatwerkvoorschriften die specifiek gelden voor uw situatie.

U moet een vergunning aanvragen. Hoe doet u dat?

Voor complexe activiteiten heeft u een vergunning nodig. U kunt alle vergunningen aanvragen via het Omgevingsloket Online. Na uw aanvraag kan het acht weken tot zes maanden duren voordat u uw vergunning krijgt. In de vergunning is aangegeven aan welke specifieke regels u zich moet houden. Voor veelvoorkomende vergunningen hebben we al beleidsregels opgesteld. In deze beleidsregels staat op basis van welke criteria wij uw aanvraag beoordelen. Zo kunt u van tevoren de haalbaarheid van uw plannen inschatten en uw aanpak indien nodig aanpassen. Daarnaast krijgt u soms maatwerkvoorschriften die specifiek gelden voor uw situatie.

Een combinatie van scenario’s

Het kan voorkomen dat u voor een bepaalde activiteit zowel een melding moet doen, als een vergunning moet aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer een deel van de activiteiten onder de algemene regels valt (bijvoorbeeld de kwaliteit van het lozen van ontwateringswater) en een deel onder de vergunningplicht (bijvoorbeeld het onttrekken van grondwater). Maar ook wanneer, naast de regelgeving van het waterschap, andere regels van toepassing zijn. Soms heeft u een omgevingsvergunning van de gemeente nodig en in andere gevallen bepaalt Rijkswaterstaat samen met het waterschap of u watervergunning krijgt. Als u van tevoren contact met ons opneemt, adviseren wij u hier zo goed mogelijk in. Bij de behandeling van uw vergunning bepalen wij samen met de betreffende instanties wie de watervergunning verleent. Zo krijgt u meestal één gecombineerde vergunning.