Kaarten en meetgegevens


Op deze pagina staan de kaarten en meetgegevens van Waterschap Limburg.

Actuele waterstanden

Geeft aan hoog het water in de Limburgse beken en rivieren staat.

Hoogwatercheck

Op overstroomik.nl staat hoe goed uw woning beschermd is tegen overstromingen

Maaikalender

Geeft aan waar, wanneer en op welke manier Waterschap Limburg gaat maaien.

Grondwaterputtenkaart

Overzicht van alle geregistreerde grondwaterputten voor landbouwkundige doeleinden.

Legger

Geeft aan welke oppervlaktewateren, dijken en andere objecten er in Limburg liggen en welke regels van het waterschap hiervoor gelden.

Bodemdoorlatendheid

Geeft een globaal beeld van de doorlatendheid van de bovengrond in gemeenten. De geschiktheid voor de infiltratie van hemelwater is sterk afhankelijk van deze bodemdoorlatendheid.

Drainages

Overzicht van alle bij het waterschap geregistreerde traditionele en peilgestuurde drainages.