Maaikalender - extra maaien


Extra maaien

Waterschap Limburg gaat beken die kwetsbaar zijn voor wateroverlast eerder en/of meer maaien. Limburg breed gaat het over zo’n 500 km.

Beken die belangrijk zijn voor de natuur zijn extra onder de loep genomen. Met slim maaibeheer brengen we evenwicht tussen voldoende afvoercapaciteit voor het aangrenzend grondgebruik, en de zorg voor de natuurlijke omgeving, het kunnen vasthouden van water en het bestrijden van droogte. Het maaiprogramma voldoet aan de regelgeving van de Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen. U kunt rechts twee kaarten downloaden waarop u kunt zien welke beken onder bepaalde omstandigheden eerder en/of meer worden gemaaid en hoe het maaiprogramma er voor de rest van het jaar uitziet.

Slim maaibeheer