Dagelijks bestuur


Het dagelijks bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken bij het waterschap. Het bestaat uit leden die uit het algemeen bestuur gekozen zijn. Het DB vergadert wekelijks; de ene week besluitvormend, de andere week thematisch. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Patrick van der Broeck

vdBroeck

Erik Keulers

Keulers

Har Frenken

Frencken

Arnold Jansen

Janssen

Remy Sleijpen

Sleijpen_nieuw

Jos Teeuwen

Teeuwen

Josette Van Wersch

Wersch_nieuw

Adviescommissies

Het dagelijks bestuur wordt geadviseerd door twee adviescommissies:

  • Commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie
  • Commissie Watersysteem, Zuiveren en Waterketen