KRW-projecten


Inleiding

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit en ecologie van de Europese wateren aan bepaalde eisen moeten voldoen. Ook de kwaliteit en de hoeveelheid grondwater moeten op orde zijn. De richtlijn is sinds eind 2000 van kracht. In beginsel moeten de doelstellingen in 2027 zijn bereikt. Er worden activiteiten en maatregelen uitgevoerd die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren. Voor Waterschap Limburg is deze richtlijn bepalend voor projecten die gericht zijn op waterkwaliteit, -kwantiteit en onderhoud.

KWR-projecten

Een KRW-project voor Waterschap Limburg volgt als na toetsing  blijkt dat we een norm uit de Kaderrichtlijn Water niet halen en dat het uitvoeren van de benodigde maatregelen tot onze taak behoort. Ook gemeenten, industrie, landbouw en het buiteland moeten maatregelen uitvoeren.

Met onze projecten verwachten we een belangrijke bijdrage te leveren aan het behalen van de normen. Bijvoorbeeld door een beek te laten meanderen, in de schaduw te leggen, visoptrekbaar te maken of ongewenste lozingen in de beek te voorkomen.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.