Bestuur van Waterschap Limburg


Het bestuur van Waterschap Limburg bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Dit is vergelijkbaar met een gemeentebestuur. Het neemt de belangrijke besluiten over de doelen en werkwijze van het waterschap en behartigt daarin de belangen van de inwoners, bedrijven en natuur in Limburg. De uitvoerende organisatie adviseert het bestuur hierbij.

Voorzitter

Aan het hoofd van het bestuur staat de voorzitter, ook wel dijkgraaf genoemd. Hij of zij zit de vergaderingen van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor en heeft een vergelijkbare functie als een burgemeester bij een gemeente.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van het waterschap lijkt op het college van Burgemeester en Wethouders. Het zorgt voor de dagelijkse gang van zaken bij het waterschap. Het bestaat uit leden die uit het algemeen bestuur gekozen zijn.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van het waterschap is als de gemeenteraad en wordt één maal per vier jaar democratisch gekozen. Het bestaat uit 30 leden. Deze vertegenwoordigen groepen mensen die een bepaald belang hebben bij het werk van het waterschap. Denk aan inwoners, bedrijven, belangenorganisaties, grondeigenaren en agrariërs. Het algemeen bestuur stelt de kaders voor strategisch en financieel beleid op en controleert het dagelijks bestuur.

Adviescommisies

Het bestuur heeft ook een tweetal adviescommissies.

Jeugdbestuur

De jeugdbestuurder is een afgevaardigde, die Limburg vertegenwoordigt in het landelijke jeugdwaterschapsbestuur. Hij of zij adviseert zowel het Limburgse waterschap, de overige waterschappen als de landelijke politiek.

Invloed uitoefenen

U kunt op verschillende manieren invloed op het bestuur uitoefenen: tijdens de waterschapsverkiezingen, door een openbare vergadering bij te wonen of door persoonlijk contact op te nemen met één van de bestuursleden.