Onderhoud en beheer


Maaiwerkzaamheden

maaien carousel 2500x600

Het onderhoud van dijken, beken en sloten hoort bij de taken van het waterschap. Het voorkomen van wateroverlast of waterveiligheid staat daarbij voorop. Groenonderhoud is een specifiek onderdeel van onderhoud. Op deze pagina vindt u meer informatie over onze maaiwerkzaamheden.

Het effect van maaien

Waarom maaien we soms wel en soms niet? Maaien heeft invloed op het waterpeil en de kwaliteit van de dijken.

Manieren van maaien

Wij gebruiken verschillende maaitechnieken zoals natuurlijke begrazing, cirkel- en klepelmaaiers.

(Her)gebruik maaisel

Nadat er gemaaid is, blijft er een hoop maaisel over. Wij verwerken dit maaisel tot 'bokashi' compost en veevoer.

Maaiplanning

Bekijk onze maaikalender om te zien waar en wanneer we bij u in de buurt maaien.

Met zorg voor flora en fauna

Om de natuur en de dieren in en om onze beken en dijken zo veel mogelijk te beschermen, nemen wij verschillende maatregelen.

Melden schade of tips

We willen schade door ons werk het liefst voorkomen. Graag horen wij uw tips voor verbetering.

Beheer en assetmanagement

Peelkanalenlang (002)

Beheer of assetmanagement gaat om keuzes maken tijdens de totale levensloop van een asset of kunstmatig hulpmiddel voor waterbeheer. Van aanleg tot eventuele sloop of vervanging. Op basis van kosten, prestaties en risico's. Om focus te hebben en te houden, richten we ons in eerste instantie op de fysieke objecten buiten.

Meest gestelde vragen over onderhoud

Via onze omgevingsmanagers of het Omgevingsloket van Waterschap Limburg komen vragen binnen over onderhoud. Hieronder hebben we de tien meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet.