Inkoopvoorwaarden


Op 25 mei 2018 zijn de nieuwe algemene inkoopvoorwaarden voor waterschappen, de AWIV-2018 en de AWVODI-2018, vastgesteld.

Deze voorwaarden zijn Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)-proof.

Ook is er een model-verwerkersovereenkomst die naadloos aansluit op de set algemene inkoopvoorwaarden.