Feiten en cijfers van Waterschap Limburg


Hieronder staan de meest actuele feiten en cijfers over Waterschap Limburg (WL). Om een compleet beeld te geven zijn ook een aantal cijfers van onze dochteronderneming Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) meegenomen.

feiten_cijfers_zakelijk-26102023

Uitleg begrippen

In deze bovenstaande afbeelding staan een aantal begrippen zoals stuwen en waterkeringen. Hieronder leggen we deze begrippen uit.

 • Waterkeringen: Bouwwerken zoals een dam of dijk om water tegen te houden.
 • Coupures: een door mensen aangebrachte doorgang in een waterkering.
 • Watergangen: Beken, rivieren, kanalen, sloten.
 • Regenwaterbuffers: Een ruimte waar regenwater wordt opgevangen om wateroverlast te voorkomen, vaak een grote kuil.
 • Stuwen: Een bouwwerk (opening of afsluiting) in het water waarmee je de waterstand water kan regelen.
 • Gemalen: Een pomp (soms in een gebouw) die water van de een naar de andere plek pompt om de waterstand aan te passen.
 • Rioolwaterzuiveringsinstallaties: Het water dat door de wc, de gootsteen, de wasbak en het doucheputje wegspoelt komt via het riool uiteindelijk uit bij de zuiveringsinstallatie. Daar wordt het stap voor stap schoongemaakt. Het schone water stroomt terug naar beken, het kanaal of rivieren.
 • Transportleiding afvalwater: Een buis in de grond waar het rioolwater doorheen stroomt naar de plek waar het schoongemaakt wordt.
 • Gezuiverd water: Rioolwater dat schoongemaakt is.
 • Exploitatiebudget: Geld dat beschikbaar is voor dagelijkse uitgaven.
 • Investeringsbudget: Geld dat beschikbaar is om voor een lange periode investeringen te doen.

Waar komen onze inkomsten vandaan?

Het grootste deel van onze inkomsten (gemiddeld 80%) is de opbrengst van de waterschapsbelasting. BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) zorgt voor het versturen van de brieven en het ontvangen van deze belasting. Onze andere inkomsten komen uit diensten voor derden, bijdragen en subsidies.

Waterpartners

In Limburg werken nog meer organisaties met water: