Voortgezet onderwijs


Gastles-Dendron-t-Ham (1)

Bij het waterschap vertellen we de nieuwe generaties graag meer over de uitdagingen waar we voor staan, en hoe ook zij een bijdrage kunnen leveren. Voor het voortgezet onderwijs hebben we bijbehorend lesmateriaal ontwikkeld.

Water op het Schoolplein (WOHS)

Meer dan de helft van Nederland kan overstromen als de dijken of duinen doorbreken. Daarnaast kunnen hoosbuien of langdurige regen leiden tot lokale wateroverlast. De lesmethode “Water op het schoolplein” maakt leerlingen bewust van overstromingsrisico’s en wateroverlast in de eigen omgeving. Speciaal voor Limburg is samen met Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) deze lesmodule ontwikkeld.

Meer informatie staat op: Wateroverlast en overstromingen Limburg

Excursie rioolwaterzuivering

Dochterbedrijf Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) laat graag zien hoe afvalwater weer schoon wordt gemaakt en hoe we daarbij vooroplopen met het gebruik van innovatieve en duurzame technieken.

We verwelkomen je graag bij een van onze rioolwaterzuiveringsinstallaties in Maastricht-Limmel, Hoensbroek, Roermond, Venlo en voor een aantal groepen ook in Simpelveld. Een excursie bestaat uit een interne presentatie en een rondleiding over ons bedrijfsterrein en duurt circa 2 uur.

Een excursie is gratis en kan als groep worden aangevraagd. Aanmelden kan hier.

Technasium

Studeer jij aan een Technasiumschool in Limburg? En lijkt het jou leuk om in het kader van Onderzoek & Ontwerpen aan een project van Waterschap Limburg te werken? Stuur dan een mail naar communicatie@waterschaplimburg.nl en wij helpen je graag op weg!

Jeugdwaterschap

Met het Nationaal Jeugdwaterschapsbestuur stimuleren de waterschappen om jongeren meer betrokken te zijn bij waterbeheer in Nederland. Ook willen we jongeren aanmoedigen om een waterstudie te kiezen en uiteindelijk waterprofessional te worden. Lees meer over het Jeugdwaterschap en onze jeugdbestuurder.

Overig

Met 'Ontdek de wereld onder water' onderzoek je aan de hand van de gevonden waterbeestjes hoe goed de kwaliteit van een beek of rivier is.

Daarnaast is er nog een educatieve video 'Van Plas tot Plas', waarin uitgelegd wordt hoe rioolwater wordt gezuiverd.