Bestuursvergaderingen


De vergaderingen van het algemeen bestuur vinden vijf keer per jaar plaats en zijn openbaar. U bent van harte welkom om deze bij te wonen.

Bekijk hier de data, agenda’s, vergaderverslagen en besluitenlijsten van de vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur.

De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar. U kunt wel de vergaderingen van de adviescommissies Waterkeringen & Bestuur en Organisatie (WBO) en Watersysteem, Zuiveren en Waterketen (WZW) bijwonen.

Streaming audio

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn normaliter via internet in streaming audio te beluisteren. Omdat de vergadering van 8 juli vanwege coronamaatregelen op een externe locatie plaatsvindt, vindt geen live audio uitzending plaats. U bent welkom deze vergadering als toehoorder bij te wonen in Congrescentrum Het Forum, Elmpterweg 50 te Roermond.