Bestuursvergaderingen


De vergaderingen van het algemeen bestuur vinden vijf keer per jaar plaats en zijn openbaar. U bent van harte welkom om deze bij te wonen.

Bekijk hier de data, agenda’s, vergaderverslagen en besluitenlijsten van de vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur.

De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar. U kunt wel de vergaderingen van de adviescommissies Waterkeringen & Bestuur en Organisatie (WBO) en Watersysteem, Zuiveren en Waterketen (WZW) bijwonen.