Bestuursvergaderingen


Bekijk hier datums, agenda’s en openbare vergaderstukken van de vergaderingen van het dagelijks bestuur, de adviescommissies en het algemeen bestuur.

De vergaderingen van het algemeen bestuur en de vergaderingen van de adviescommissies Waterkeringen & Bestuur en Organisatie (WBO) en Watersysteem, Zuiveren en Waterketen (WZW) zijn openbaar.  Belangstellenden kunnen kijken naar rechtstreekse uitzendingen op het YouTube-kanaal van Waterschap Limburg.

De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar.