Crisisbeheersing bij watercalamiteiten


coupure_baarlo_8395

Waterschap Limburg staat 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar om mensen en natuur tegen watercalamiteiten te beschermen. Wateroverlast voorkomen we door beken, rivieren, sloten, oevers en grondwater in onze provincie zo in te richten dat deze het water geleidelijk kunnen afvoeren. Ook zorgen we voor stevige dijken. Een watercalamiteit is een plotselinge gebeurtenis met zodanige gevolgen voor het beheer en/of waterkwaliteit, dat we moeten afwijken van onze ‘normale' dagelijkse werkzaamheden. Bijvoorbeeld een overstroming, vervuiling of extreme droogte.

Crisisorganisatie

Als het misgaat door een calamiteit, doen we er alles aan om de overlast die is ontstaan te bestrijden. Dit doen we onder andere samen met veiligheidsregio’s, provincie Limburg, Rijkswaterstaat en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). De omvang en de impact van een situatie bepalen de benodigde capaciteit van onze crisisorganisatie. Om goed voorbereid te zijn werken we met een calamiteitenplan. Dit plan bepaalt onze werkwijze; niet alleen die bij bestrijding van overlast, maar ook die bij de voorbereiding en nazorg.

Evaluatie

Van elke calamiteit kunnen we leren. Daarom evalueren we na een overlastsituatie hoe het watersysteem en de crisisorganisatie functioneerden. U kunt de evaluatierapporten van recente watercalamiteiten downloaden.

Actuele stand van zaken

Bij een calamiteit, zoals een overstroming of extreme droogte, staat op de homepage de actuele stand van zaken. U kunt ons ook volgen en meepraten op Twitter of Facebook.


Acute melding?

Ziet u iets in of langs het water waarover u zich zorgen maakt? Bel gratis Meldpunt Water: 0800-0341 (24 uur / 7 dagen per week).

Crisisplan

Het calamiteitenplan (crisisplan) van Waterschap Limburg is een wettelijk verplicht document waarin de structuur en werkwijze voor het optreden van de crisisorganisatie is vastgelegd.