Samen verantwoordelijk voor het watersysteem


tungelroysebeek-na-herinrichting (Breedbeeld)

Het oppervlaktewater, de beekbodem, de oevers en het grondwater in een bepaald gebied hangen nauw met elkaar samen en beïnvloeden elkaar. Dit noemen we het watersysteem. Het waterschap heeft een aantal belangrijke taken in het beheren van het watersysteem, maar is niet de enige organisatie die werkt aan water.

  • Provincie Limburg is verantwoordelijk voor de kaders van het waterbeleid en legt dit vast in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg. De provincie is ook verantwoordelijk voor het diepere grondwater.
  • Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) zorgt voor het drinkwater.
  • Rijkswaterstaat gaat over de rijkswateren: het water van de Maas, Maasplassen en diverse kanalen als het Julianakanaal en de Zuid-Willemsvaart.
  • De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het riool: de buizen onder de grond die het afvalwater van huizen en bedrijven afvoeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties.
  • Waterschapsbedrijf Limburg is een uitvoeringsorganisatie en zuivert in opdracht van Waterschap Limburg het afvalwater in 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties.