Rekenkamer


Wat doet de Rekenkamer?

De Rekenkamer ondersteunt het Algemeen Bestuur bij zijn controlerende taak. Zo krijgt het Algemeen Bestuur en de omgeving een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er terechtkomt van alle plannen. De Rekenkamer doet onderzoek op basis van drie punten:

 1. Doeltreffendheid: heeft Waterschap Limburg met haar beleid bereikt wat zij wil?
 2. Doelmatigheid: heeft Waterschap Limburg het beschikbare geld goed besteed?
 3. Rechtmatigheid: heeft Waterschap Limburg zich aan de regels en wetten gehouden?

Het onderstaande filmpje, gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies legt in twee minuten uit hoe de rekenkamer voor waterschappen werkt.

Wat gebeurt er met de resultaten uit een onderzoek?

Op basis van de resultaten uit een onderzoek schrijft de Rekenkamer conclusies en voorstellen voor verbeteringen op in een rapport. Daarna gebeurt het volgende:

 1. De Rekenkamer overhandigd het rapport aan het Algemeen bestuur.

 2. De Rekenkamer geeft aan het Algemeen Bestuur een toelichting op het rapport.
 3. Het Algemeen Bestuur neemt het een besluit over wat ze met de aanbevelingen gaan doen.

Leden van de Rekenkamer

De leden van de Rekenkamer zijn benoemd door het Algemeen Bestuur.

20231218_bjornfrins_Waterschap_LR-5

 • Mevrouw M. van Tulder (Voorzitter)

  • Voorzitter rekenkamer gemeente Heerlen
  • Lid van de rekenkamercommissie Oss
  • Zelfstandig organisatieadviseur en beleidsonderzoeker.

20231218_bjornfrins_Waterschap_LR-8

 • De heer E. Broere

  • Business Strateeg Financiën & Bedrijfsvoering bij de provincie Noord-Brabant
  • Vrachtwagenchauffeur (Jan Deckers Transport Ammerzoden)
  • Lid Rekenkamer gemeente Peel en Maas
  • Lid Rekenkamer gemeente Nijmegen

20231218_bjornfrins_Waterschap_LR-3

 • De heer A.P.J. van Leengoed

  • Gepensioneerd bestuursadviseur/ senior jurist bij Waterschap De Dommel

 • Esther Schrier (ambtelijk secretaris van de Rekenkamer)

Contact?

Contact opnemen met de ambtelijk secretaris kan via 06 52 04 12 91 of stuur een e-mail naar g.anninga@waterschaplimburg.nl

Ideeën voor onderzoeken

De Rekenkamer nodigt de omgeving uit om ideeën voor onderzoeken te mailen naar rekenkamer@waterschaplimburg.nl

Werkwijze, gedragsregels en bevoegdheden

Verordening op de rekenkamer Waterschap Limburg (pdf, 336 kB)