Waterschapsverkiezingen


"Dit was de druppel"

De foto van Maurice en Romy Schumacher, tot hun middel in het water voor hun huis, ging in juli 2021 de hele wereld over. Hun verhaal staat symbool voor de ellende die veel Limburgers tijdens die bewuste overstroming over zich heen kregen.

"Krijg er vat op"

Inspecteur Rachèl Rutten controleert onder meer waterkeringen, watergangen, buffers en beken. Mestafval, bouwmaterialen, tuinafval, chemicaliën en drugs worden aangetroffen in beekjes en rivieren. “Het shockeert mij enorm wat ik soms in de natuur aantref.”

"(H)oogst nodig"

Edwin Michiels voert als agrariër een jaarlijks terugkerend gevecht tegen de steeds extremere weersomstandigheden. Een strijd die het hele jaar duurt. “Droogtebestrijding begint nu, in de winter. Alles wat nu valt, moet je zien vast te houden in de bodem.”

Wie mag er stemmen en waarom?

Iedereen van 18 jaar en ouder, wonend in Limburg, kan stemmen. Door te stemmen, bepaal je wie er straks namens de inwoners in het bestuur van Waterschap Limburg zitten. Op wie je kunt stemmen, zie je op de pagina 'overzicht politieke partijen'.

Ga naar het 'overzicht politieke partijen'.