Uitslag Waterschapsverkiezingen 2023

Gepubliceerd op 24 maart 2023

verkiezingen potlood

Op 15 maart zijn verkiezingen gehouden voor de leden van het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Limburg. Vandaag is na een zitting van het Centraal Stembureau de definitieve uitslag vastgesteld.

In totaal zijn 463.854 stemmen uitgebracht. Het aantal stemgerechtigden bedroeg 945.797. Het opkomstpercentage bedroeg 49 procent. Dit is een stijging van 1,4 procent ten opzichte van de vorige verkiezingen en voor de derde keer een stijging in de opkomstcijfers.

Het nieuwe Algemeen Bestuur telt 30 leden. Mensen konden stemmen voor de categorie ingezetenen (26 leden). De overige categorieën (natuurterreinen en ongebouwd) zijn aangewezen door hun belangenverenigingen.

Zetelverdeling

De gekozenen in alle categorieën zijn opgenomen in onderstaand overzicht. De officiële vaststelling heeft plaats gevonden op vrijdag 24 maart om 15:00 uur in het waterschaphuis te Roermond tijdens een openbare zitting van het stembureau. Het proces-verbaal van deze zitting met de definitieve uitslag kunt u op deze pagina downloaden.

Partijnaam

Aantal zetels

Aantal stemmen

Waterbelang Parkstad

 • H.G.H.M. Quaedvlieg
 • H.A.P.P. Lanckohr

2

36.595

Water Natuurlijk

 • P.C.M. Frey
 • R.A. Kaanen
 • I. Erkens

3

51.761

Waterbelang Westelijke Mijnstreek

 • B.A.J. Hoedemakers

1

22.658

Waterbelang Midden-Limburg

 • M.A.M. Breugelmans

1

22.812

VVD

 • J.P.C. Achten
 • G.M. Noteborn

2

31.176

Waterbelang Heuvelland

 • J.S.E. Van Wersch

1

20.463

Lokaal Limburg

 • A.M. Berger
 • P.T.G.J. Beeren – Adriaans
 • A.M. Melkens

3

47.165

Waterbelang Venlo

 • J.H.G.M. Teeuwen

1

14.368

Waterbelang Land van Weert + Leudal

 • B.F.N. Meessen

1

13.444

Waterbelang Maastricht

 • E.H.S. Beckers

1

14.466

Waterbelang Venray en Maasduinen

 • W.H.M. Steeghs

1

16.679

Waterbelang Horst-Helden-Beesel

 • G.J.C. Bongers

1

13.257

50PLUS

 • M.M.G.M. Richter

1

15.194

Belang van Nederland (BVNL)

0

10.116

Partij voor de Dieren

 • A.A.M. Haagen
 • A.M.W.M. Hanssen

2

34.438

Partij voor Water Veiligheid

0

4.951

BBB

 • M.J.L. Goossen
 • D.H.A.J. van Mierlo
 • L.J.M. Lacroix
 • H.P.J. Vermeulen

4

65.611

AWP voor water, klimaat en natuur

 • M.J. Hilders

1

17.368

Geborgde zetels

De overige vier geborgde zetels zijn als volgt verdeeld:

 • Voor de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren zijn dat dhr. A. Jansen uit Ottersum en mevr. F. Verheij-Péters uit Maastricht.

 • Voor de Limburgse Land- en Tuinbouwbond gaat het om dhr. C. Wolfhagen uit Herkenbosch en de heer J. van der Staak uit Ysselsteyn.