Droogte in Limburg


website-carousel-2500x600

Wat doet het waterschap bij droogte?

We houden de situatie nauwlettend in de gaten en doen wat mogelijk is om boeren en tuinders, industrie, natuur en andere watergebruikers van voldoende water te voorzien: extra stuwen om water langer vast te houden, ons maaibeheer aanpassen, vissen verhuizen naar beken en plassen waar wel nog voldoende water staat.

Samen met de agrarische sector, natuur-/terreinbeheerders, Rijkswaterstaat en provincie kijken we welke maatregelen we samen kunnen nemen om water in het gebied te behouden. Ook kijken we samen vooruit naar hoe we hier op langere termijn en in de toekomst mee om kunnen gaan.

In welke droogte fase zitten we?

In welke droogte fase zitten we? Waterbeeld Limburg geeft overzichtelijk weer in welke fase we ons bevinden, ook met waterkwaliteit.

Vraag en antwoord droogte

Wat is nu droogte? Hoe staat het met de waterkwaliteit tijdens droogte?  En welke gevolgen brengt droogte met zich mee?

Tips om water langer vast te houden

We hebben elkaar nodig om het Limburgse grondwaterpeil hoog genoeg te houden. Op deze pagina leggen we uit wat jij als agrariër hieraan kan bijdragen.

Actueel droogtenieuws

Op deze pagina verschijnt droogtenieuws.

Op dit moment is er geen actueel nieuws.

Kaarten en meetgegevens

kaart

Wil je meer weten over de (grond)waterstanden en grondwaterputten? Bekijk ze via de links hieronder.

Extra stuwen tegen droogte

boerenstuw

We proberen met stuwen zo veel mogelijk water vast te houden in de sloten, voordat het de grotere beken of rivieren in stroomt. Doe mee!

Zwemmen in natuurwater

venlo_beach_07805

Zwemmen in natuurwater is gezond, maar niet geheel zonder risico’s.  Maar waar kan ik wel veilig zwemmen in natuurwater?

Melden vissterfte / scheuren in dijken

Rietvoorn_PVH7-06851

Zie je dode vissen in een beek, rivier of vijver? Of zie je tijdens een wandeling op een dijk scheuren? Neem contact op met Meldpunt Water via 0800 03 41.

Klimaatverandering: Water in balans

Wib---drooge-mais-8422-2

Het waterschap aan de slag met wateroverlast, droogte en hittestress!