Droogte in Limburg


website-carousel-2500x600

Wat doet het waterschap bij droogte?

We houden de situatie nauwlettend in de gaten en doen wat mogelijk is om boeren en tuinders, industrie, natuur en andere watergebruikers van voldoende water te voorzien: extra stuwen om water langer vast te houden, ons maaibeheer aanpassen, vissen verhuizen naar beken en plassen waar wel nog voldoende water staat. Ook geldt er in Limburg een onttrekkingsverbod voor veel beken.

Samen met de agrarische sector, natuur-/terreinbeheerders, Rijkswaterstaat, provincie kijken we welke maatregelen we samen kunnen nemen om water in het gebied te behouden. Ook kijken we samen vooruit naar hoe we hier op langere termijn en in de toekomst mee om kunnen gaan.

Actueel droogtenieuws

droogte

Hier vindt u het laatste nieuws over de droogte in Limburg

Vraag en antwoord droogte

zwemwater panheel-8851

Hoe staat het met de waterkwaliteit?  Wat is blauwalg?

Vraag en antwoord onttrekkingsverbod

beregenenhaspel

Uit welke beek mag er nog beregend worden? Hoe zit het met grondwater?

Melden vissterfte / scheuren in dijken

Rietvoorn_PVH7-06851

Indien u vissterfte ziet in een beek of vijver, neem contact op met Meldpunt Water: 0800 03 41.

Zwemmen in natuurwater

venlo_beach_07805

Waar kan ik veilig zwemmen in natuurwater?

Kaarten en meetgegevens

kaart

Wat zijn de actuele waterstanden? Waar liggen grondwaterputten?

Klimaatverandering: Water in balans

Wib---drooge-mais-8422-2

het waterschap aan de slag met wateroverlast, droogte en hittestress!

Verhalen uit de omgeving

Thijs Belgers 1

Verhalen van Limburgers en hoe ze om gaan met de klimaatverandering.