Droogte in Limburg


website-carousel-2500x600

Wat doet het waterschap bij droogte?

We houden de situatie nauwlettend in de gaten en doen wat mogelijk is om boeren en tuinders, industrie, natuur en andere watergebruikers van voldoende water te voorzien: extra stuwen om water langer vast te houden, ons maaibeheer aanpassen, vissen verhuizen naar beken en plassen waar wel nog voldoende water staat.

Samen met de agrarische sector, natuur-/terreinbeheerders, Rijkswaterstaat, provincie kijken we welke maatregelen we samen kunnen nemen om water in het gebied te behouden. Ook kijken we samen vooruit naar hoe we hier op langere termijn en in de toekomst mee om kunnen gaan.

Actueel droogtenieuws

droogte

Maatregelen tegen droogte blijven nodig. De grondwaterstanden in Limburg zijn nog niet op het gewenste peil.

Inventarisatie agrariërs

Samen met de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) inventariseren we welke agrariërs in de kapitaalintensieve teelt in nood komen mocht de droogte van nu aanhouden en het huidige onttrekkingsverbod wordt verscherpt.

Zwemmen in natuurwater

venlo_beach_07805

Zwemmen in natuurwater is gezond, maar niet geheel zonder risico’s.  Maar waar kan ik wel veilig zwemmen in natuurwater?

Melden vissterfte / scheuren in dijken

Rietvoorn_PVH7-06851

Zie je dode vissen in een beek, rivier of vijver? Of zie je tijdens een wandeling op een dijk scheuren? Neem contact op met Meldpunt Water via 0800 03 41.

Maatregelen droogte blijven nodig

beregenenhaspel

We hebben elkaar nodig om het Limburgse grondwaterpeil hoog genoeg te houden. Op deze pagina leggen we uit wat jij als agrariër hieraan kan bijdragen.

In welke droogte fase zitten we?

In welke droogte fase zitten we? Waterbeeld Limburg geeft overzichtelijk weer in welke fase we ons bevinden, ook met waterkwaliteit.

Kaarten en meetgegevens

kaart

Wat zijn de actuele waterstanden? Waar liggen grondwaterputten?

Vraag en antwoord droogte

zwemwater panheel-8851

Wat is nu droogte? Hoe staat het met de waterkwaliteit tijdens droogte?  En welke gevolgen brengt droogte met zich mee?

Verhalen uit de omgeving

Thijs Belgers 1

Verhalen van Limburgers en hoe ze om gaan met de klimaatverandering.

Tegengaan droogte én wateroverlast met zandzakken

We starten samen met de gemeente Nederweert, een meerjarige pilot om zo veel mogelijk water vast te houden met zandzakken.

Klimaatverandering: Water in balans

Wib---drooge-mais-8422-2

Het waterschap aan de slag met wateroverlast, droogte en hittestress!

Extra stuwen tegen droogte

boerenstuw

We proberen met stuwen zo veel mogelijk water vast te houden in de sloten, voordat het de grotere beken of rivieren in stroomt. Doe mee!