Agrarische stuwen tegen droogte


Steeds vaker hebben we in Nederland te maken met droge periodes, vooral in de lente en de zomer. De droogte veroorzaakt schade aan de natuur en is nadelig voor de landbouw. Om de natuur te helpen, proberen we als waterschap zo veel mogelijk water vast te houden in de sloten, voordat het de grotere beken of rivieren in stroomt. Zo profiteert de natuur op die plek van de extra watervoorraad en kan water beter in de bodem infiltreren om de grondwatervoorraad aan te vullen. Dit vasthouden van water kan met een stuw. Daarom plaatsen we extra stuwen in sloten in onze provincie. Daarbij kunnen we hulp gebruiken.

Hoe helpt een stuw tegen de droogte?

Waterschap boerenstuw 2020-14

Levert zo’n stuw veel extra werk op?

Waterschap boerenstuw 2020-32

Veel gestelde vragen over stuwen

boerenstuw 2

In dit gebied plaatsen we stuwen

stuwenkaart

Meer informatie

Wilt u meer informatie over agrarische stuwen? Neem dat contact op via 088 – 88 90 100 of via ikwileenstuw@waterschaplimburg.nl.