Hoe helpt een stuw tegen de droogte?


Een stuw houdt water vast in de sloot, voordat het een grotere beken of rivieren in stroomt. Zo kan water beter in de bodem infiltreren om de grondwatervoorraad ter plekke  aan te vullen.

De stuwen waar het om gaat zijn schotbalkstuwen. Door het plankje in de stuw hoger of lager te zetten wordt de hoogte van het water geregeld. Ten noorden van Roermond  staan nu al ongeveer 1.500 kleine stuwen in de berm-, kavel- en perceelsloten om het waterpeil daar te regelen. Hier hebben we goede ervaringen mee.

Zelf een stuwen aanvragen