Achtergrond bij het nieuws


tdf-20221031_006 (3) (1) (1) (1)

Achtergrondinformatie over actuele thema's

Op deze pagina vindt u uitgebreide achtergrondinformatie over de belangrijkste actuele thema's die relevant zijn voor Waterschap Limburg. U leest hier over recente ontwikkelingen zoals de veiligheidsnormeringen, het dossier Sitech, en andere relevante onderwerpen.

Vergunning Circle Wastewater Services

In 2020 heeft Waterschap Limburg een lozingsvergunning afgegeven aan Circle Wastewater Services (voorheen Chemelot). Omdat Waterschap Limburg graag wil dat zo schoon mogelijk water terechtkomt in onze beken en rivieren, is de lozingsvergunning voor Circle een van de strengste, misschien wel de strengste van Nederland.

Waterveiligheidsnormen

In Nederland gelden normen voor de bescherming tegen hoogwater. De Provincie Limburg heeft deze normen voor ons werkgebied vastgesteld. Wij zorgen ervoor dat de normen in de praktijk vertaald worden in fysieke maatregelen. Lees er hier meer over.