Dijkversterkingsprojecten


aanleg-dijk-venlo-zuid (Breedbeeld)

Wonen en werken langs water brengt risico's met zich mee. Daarom werken we aan het versterken en het aanleggen van dijken langs de Maas. Dit doen we sinds 2012, samen met onder andere Rijkswaterstaat, Hoogwaterbeschermingsprogramma, Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum en Consortium Grensmaas

Overzicht dijkversterkingsprojecten

We hebben voor u alle dijkversterkingsprojecten op een rij gezet.

Veelgestelde vragen over dijkversterkingen

Veelgestelde vragen over onder andere de veiligheid van de dijken, de inspraakmogelijkheden en wat voor overlast u door de werkzaamheden kunt ervaren.