Dijkversterkingsprojecten


Overzicht dijkversterkingsprojecten

Waterschap Limburg werkt aan sterke dijken in heel Limburg. Zo bouwen we aan een goede hoogwaterbescherming voor de toekomst. Bekijk hier het overzicht van dijkversterkingsprojecten.

fotosessiearcen-4-gezinankekade_1

Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming. Bekijk de video over het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Verhalen achter de dijk

luuk_en_marita_1_breedbeeld

We ontmoeten tijdens het proces vaak mensen die wonen, werken en ontspannen achter de dijk.

Veel gestelde vragen en begrippen

Zomer fotosessie 13b, wandelaars op de dijk in Beesel

Heeft u vragen over dijkversterkingen? Of wilt u uitleg bij begrippen over dijkversterking?

Contact

BALK - Onze Maas, Onze veiligheid2[1]

Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.