Dijkversterkingsprojecten


Arcen_fotosessie_16

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto, samen met het Rijk, provincie en gemeenten, aan sterke dijken in heel Limburg. Tegelijkertijd benutten we kansen om het Maasdal aantrekkelijker te maken. Bij elke plek kijken we naar oplossingen die passen bij de eigenheid van de omgeving. Dat betekent dat we goed luisteren naar die omgeving, maar ook keuzes maken. Met praten alleen worden onze dijken niet veiliger. We gaan de plannen ook uitvoeren. Overlast kunnen we niet voorkomen, wel zo veel mogelijk beperken. Met het oog op de toekomst bouwen we zo samen aan een goede hoogwaterbescherming. Het is goed wonen, werken en recreëren aan de Maas. En dat houden we graag zo.

Waterschap Limburg begon in 2016 met de plannen voor de versterking van 15 dijktrajecten in Noord- en Midden-Limburg.

Overzicht dijkversterkingsprojecten
We werken momenteel aan een nieuw projectenoverzicht. Een deel van de projecten staan inmiddels op deze nieuwe pagina.

Fasen en inspraakmogelijkheden
Een dijkversterking is meestal een complex project, dat flinke impact kan hebben op de omgeving. Daarom proberen we de dijk zo goed mogelijk in te passen in de omgeving en stemmen we de plannen af met de omgeving.

Dijkverleggingen voor behoud winterbed (systeemmaatregelen)
De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in oktober 2016 besloten om op een aantal plaatsen het verleggen van dijken te onderzoeken.  Op dit moment zijn de dijken in Limburg overstroombaar. Als de systeemmaatregelen worden uitgevoerd en de dijkversterkingen gereed zijn dan is dit niet meer het geval. Door het verleggen van de dijken behoudt de Maas ruimte voor het bergen en afvoeren van water.

Schade bij dijkversterkingen
Een dijkversterking kan ingrijpend zijn. Ondanks dat we de plannen en de uitvoering zo zorgvuldig mogelijk voorbereiden kan de dijkversterking schade met zich meebrengen. Bekijk de pagina schade bij dijkversterkingsprojecten voor meer informatie.

Ruimtelijke Kwaliteit Dijkversterkingen
We bundelden onze visie op en leidende principes over ruimtelijke kwaliteit in een handig boekwerk. De visie is bedoeld om te komen tot een gedeeld beeld over ruimtelijke kwaliteit dat richting geeft aan de verdere opgave. Lees hier het boekwerk. (pdf, 8.5 MB)


In beeld

WL-HWBP

Bekijk de video over het Hoogwater-beschermingsprogramma

Blijf op de hoogte

Schermafbeelding 2019-02-06 om 09.42.27

Wilt u ook graag de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan via contact.

Verhalen achter de dijk

Schermafbeelding 2019-01-28 om 14.02.08

We ontmoeten tijdens het proces  vaak mensen die wonen, werken en ontspannen achter de dijk.

Veelgestelde vragen

Hebt u vragen over onder andere de veiligheid van de dijken, de inspraakmogelijkheden en eventuele overlast?