Dijkversterkingsprojecten


Overzicht dijkversterkingsprojecten

Waterschap Limburg begon in 2016 met de plannen voor de versterking van 15 dijktrajecten in Noord- en Midden-Limburg. Bekijk hier het overzicht van dijkversterkingsprojecten.

fotosessiearcen-4-gezinankekade_1

Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming. Bekijk de video over het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

2019_WL_digitale nieuwsbrief_mock-up

Verhalen achter de dijk

luuk_en_marita_1_breedbeeld

We ontmoeten tijdens het proces vaak mensen die wonen, werken en ontspannen achter de dijk.

Veel gestelde vragen

Zomer fotosessie 13b, wandelaars op de dijk in Beesel

Hebt u vragen over onder andere de veiligheid van de dijken, de inspraakmogelijkheden en eventuele overlast?