Dijkversterkingsprojecten


aanleg-dijk-venlo-zuid (Breedbeeld)

Wonen en werken langs water brengt risico's met zich mee. Daarom werken we sinds 2012 samen met onder andere Rijkswaterstaat, Hoogwaterbeschermingsprogramma, Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum en Consortium Grensmaas aan het versterken en het aanleggen van dijken langs de Maas.

Lopende en komende dijkversterkingsprojecten

Op de overzichtskaart ziet u waar in de regio gewerkt wordt.

Fasen en inspraakmogelijkheden

Een dijkversterking doorloopt drie fasen: de verkenningsfase, de planuitwerkingsfase en de realisatiefase. U kunt op bepaalde momenten uw zienswijze indienen.

Maashoogwater en geschiedenis

In 1993 en 1995 is er hoogwater in Limburg geweest. Daarom zijn er in 1996 tijdelijke dijken aangelegd. Sinds 2013 verstevigen we deze dijken zodat ze voldoen aan vernieuwde landelijke veiligheidsnormen.

Hoe veilig zijn onze dijken?

Uit de laatste toetsingen in 2010 in Zuid-Limburg en 2013 in Noord-Limburg bleek dat het overgrote deel van de dijken niet voldeed aan de nieuwe normen en daarom verbeterd moesten worden. Waarop toetsen we de dijken?

Dijkwachten

Tijdens het hoogwaterseizoen (oktober tot en met maart) inspecteren ongeveer 400 vrijwillige dijkwachten de dijken in Limburg.

Veelgestelde vragen over dijkversterkingen

Een dijkversterking is een complex project, dat flinke impact kan hebben op de omgeving. Veelgestelde vragen gaan onder andere over de veiligheid van de dijken, de inspraakmogelijkheden en wat voor overlast u door de werkzaamheden kunt ervaren.

Veelgestelde vragen over hoogwaterbeschermingsprogramma projecten

Veelgestelde vragen over veiligheid tijdens hoogwater