Dijkversterkingsprojecten


Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen, werkt Waterschap Limburg iedere dag aan sterke dijken in heel LimburgDit doen we binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma met 17 verschillende dijkversterkingsprojecten.

Dat vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

De dijkversterking bij u in de buurt

Een dijkversterking doorloopt een lang proces. Er zijn verschillende fasen en inspraakmogelijkheden. Daarnaast vinden er vele onderzoeken plaats. Binnen de dijkversterking bij u in de buurt spreken we regelmatig met betrokkenen uit de omgeving, overheden, natuurorganisaties en anderen. Onder andere via de Nieuwsbrief Dijkversterkingen informeren we u over de laatste stand van zaken.

Wij maken de dijk

Bouwen aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap doen we samen!

Boek: 'Dijken voor Beginners'

Een boek vol informatie voor iedereen die wil weten wat er komt kijken bij dijkversterkingen.

Leren van Limburgse basisschoolleerlingen

Waterschap Limburg benut de creatieve denkkracht van kinderen om verfrissende ideeën voor belangrijke vraagstukken te vinden.

Kijk achter de Dijk

Neem samen met de omgevingsmanagers een kijkje achter de schermen bij de dijkversterkingsprojecten in Limburg.

Actuele thema's bij dijkversterkingen

Er komt veel kijken bij dijkversterkingen. De digitale brochure ‘Feiten & Cijfers’ geeft daar een overzicht van. Zo moeten de dijken voldoen aan de wettelijke waterveiligheidsnormen. Deze normen zorgen dat iedereen die achter een primaire kering woont of werkt, wordt beschermd tegen een overstroming. Waterschap Limburg probeert de dijken zo slim mogelijk te verhogen en versterken. Daarom is er veel aandacht voor innovatiemogelijkheden.

Lees meer over enkele actuele thema’s:

Waterveiligheids-normen

We nemen de wettelijke waterveiligheidsnormen onder de loep en geven uitleg.

Dijkverleggingen

Om de Maas meer ruimte te geven wordt op zes locaties het verleggen van dijken onderzocht. Een dijkverlegging wordt ook wel een 'systeemmaatregel' genoemd.

Innovatie-mogelijkheden

Door innovaties kunnen dijktrajecten sneller, beter en goedkoper verhoogd en versterkt worden.

Ruimtelijke kwaliteit

Waterschap Limburg heeft een gedeelde visie op ruimtelijke kwaliteit. Deze visie is vastgelegd in vijf zogenaamde 'Leidende principes'.

Hoogwaterbeschermingsprogramma Waterschap Limburg

De 17 Limburgse dijkversterkingsprojecten vallen onder het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Waterschap Limburg werkt onder het motto ‘Onze Maas. Onze veiligheid.’ aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we samen aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap. Het is goed wonen, werken en recreëren aan de Maas. En dat houden we graag zo.

Bekijk de video of lees meer over het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van de dijkversterking bij u in de buurt.

Heeft u vragen? Bekijk de veelgestelde vragen en begrippenlijst. Of neem contact met ons op via 088 – 88 90 100 of dijkversterking@waterschaplimburg.nl.