Wij maken de dijk


Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden: droogte én wateroverlast. Ook in Limburg. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, zijn sterke dijken belangrijk. Daar werken we iedere dag aan. Want onze dijken beschermen ons tegen overstromingen. Zo houden we Limburg hoogwaterveilig. Dat is onze taak. En daarbij hebben we een stevige ambitie.

Met het oog op de toekomst bouwen we samen aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap. Hieronder vertellen mensen die hierbij betrokken zijn hun verhaal.