Maas2050


Zomer fotosessie 13b, wandelaars op de dijk in Beesel

Samen op weg naar een lange termijn aanpak voor sterke dijken in 2050

Onze Maas. Onze veiligheid. Om onze bewoners en bedrijven te blijven beschermen tegen overstromingen, werkt Waterschap Limburg iedere dag aan sterke dijken. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst en de klimaatverandering zijn steeds sterkere dijken nodig. Het werken aan de dijken is dus nooit af.

Strengere veiligheidseisen: we zijn hard bezig en er komt een forse opgave op Limburg af

Sinds 2017 gelden er in Nederland nieuwe normen voor waterveiligheid. Dat zijn veiligheidseisen waaraan een dijk minimaal moet voldoen. Het is de taak van het waterschap om ervoor te zorgen dat de Limburgse dijken in 2050 voldoen aan deze nieuwe eisen. Op dit moment werken we binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP WL) hard aan het op orde brengen van 54 kilometer dijken. Maar daarna is het werk dus nog niet klaar. Veel dijken waar we eerder aan gewerkt hebben, vragen opnieuw om versterking.

Forse opgave aan dijkversterkingen vraagt om een slim samenspel met de omgeving

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft eind september een langetermijnaanpak vastgesteld die richting geeft aan de forse dijkversterkingsopgave die Limburg wacht. Naast het huidige werk aan de dijken moet voor 2050 maar liefst 121 kilometer dijk aan de Maas worden versterkt om te voldoen aan de nieuwe landelijke veiligheidsnormen. Het waterschap kiest voor een aanpak in nauwe samenwerking met én oog voor de wensen uit de omgeving. In deze aanpak wordt gekeken naar kansen die benut worden als een gebied door dijkversterking toch op de schop moet, zoals natuurontwikkeling, landbouw, recreatie of economische ontwikkeling. Denk ook aan kansen voor rivierverruiming. Belangrijk, want als de Maas op genoeg plekken de ruimte krijgt, hoeven onze dijken minder hoog te worden.

Samen meters maken voor een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Maaslandschap

We kunnen niet alle dijken tegelijkertijd aanpakken, maar we willen en moeten meters maken. Met de langetermijnaanpak bepalen we zorgvuldig hoe en in welke volgorde en snelheid we de dijken op orde gaan brengen. Veiligheid staat voorop. Daarnaast houden we in onze programmering nadrukkelijk rekening met kansen uit de omgeving. En dat is nodig. Vanuit het besef dat een dijkversterking impact heeft op de omgeving, werken we zo veel mogelijk gebiedsgericht. We willen -als een gebied toch op de schop gaat- het goed doen. Dat vraagt om een slim samenspel waarbij ook andere partijen financiële verantwoordelijkheid nemen om een gebied beter of aantrekkelijker te maken. Met deze langetermijnaanpak bundelen we de krachten en bouwen we samen aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk landschap langs de Limburgse Maas.

Veiligheidsopgave in kaart gebracht

Het waterschap bracht de veiligheidsopgave van alle dijken in kaart. Samen met partners is per gebied geïnventariseerd waar raakvlakken met andere projecten en zogenoemde meekoppelkansen zitten. En waar grotere integrale ontwikkelingen plaatsvinden die je in samenhang moet bekijken. De komende 10-15 jaar willen we starten met de dijktrajecten Venlo, Vierwaarden, Maastricht, Roermond, Gennep en de noordelijke sector, de dijken bij Roosteren.

De langetermijnaanpak wordt nu in de meerjarenbegroting van het waterschap verwerkt. Dit is het startpunt voor het gesprek met onze landelijk partners, zoals het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma dat over de toekenning van landelijke financiering beslist. Het waterschap brengt periodiek samen met partners opnieuw in beeld welke projecten het beste in welke volgorde opgestart worden.

Met het oog op de toekomst bouwen we samen aan een hoogwaterveilig én een aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

Wat betekent Maas2050 voor uw gemeente?

De impact van project Maas2050 verschilt per gemeente. Dat hebben we inzichtelijk gemaakt door middel van factsheets. Per gemeente vindt u daarin informatie over de huidige projecten, toekomstige projecten en projecten die al aan de norm voldoen.

U vindt alle factsheets in de rechterkolom, onder ‘Downloads en documenten’.

Download hier het eindrapport Maas2050

Hieronder vindt u het eindrapport Maas2050. Op 28 september heeft het algemeen bestuur de programmeringsstrategie vastgesteld en gekozen voor het scenario ‘Veiligheid met en voor de omgeving’ als richtinggevend scenario voor de toekomst.

Veelgestelde vragen over Maas2050

  • Over welke dijken gaat het? Welke dijken moeten er allemaal versterkt worden?

  • Wat doet het waterschap om het risico te beperken totdat de dijken zijn versterkt conform de nieuwe veiligheidsnormen?
  • Wanneer gaat de schop de grond in? Hoe ziet het vervolg eruit? Wat nu?

  • Wat bedoelen jullie met ‘dat andere partners ook (financiële) verantwoordelijkheid nemen’?

De antwoorden op deze vragen kunt u vinden op de pagina veelgestelde vragen.

Wilt u uitleg bij begrippen op deze pagina? Bekijk dan de begrippenlijst.

Contact

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Heeft u vragen? We staan voor u klaar. Neem contact op met Christel Verstappen via 06 - 48 76 55 55 of stuur een mail naar c.verstappen@waterschaplimburg.nl.

Project Maas2050 in vogelvlucht

In onderstaande video vertellen waterschapsbestuurder Jos Teeuwen, wethouder Marij Pollux (gemeente Venlo) en projectmanager Maas2050 Christel Verstappen u meer over project Maas2050.

Downloads en documenten

Dijkversterkingsprojecten

Bekijk de 17 verschillende dijkversterkingsprojecten van het Hoogwaterbeschermings-programma.