Bij u in de buurt


Wij zorgen voor het water in uw omgeving, zodat u veilig kunt wonen, recreëren en ondernemen.

  • We staan 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat om wateroverlast tegen te gaan.
  • We leggen dijken aan en onderhouden ze. We richten beken robuust in, leggen regenwaterbuffers en vispassages aan en regelen het waterpeil om te zorgen voor voldoende, schoon en natuurlijk water.
  • We zuiveren afvalwater van huishoudens en bedrijven.
  • We monitoren de waterkwaliteit in onze beken en nemen diverse maatregelen om te zorgen voor natuurlijk schoon water. We handhaven de regels rondom water en verlenen vergunningen voor activiteiten die plaatsvinden in, op of langs onze wateren en dijken.

Projecten

Bent u benieuwd waar het waterschap aan het werk is bij u in de buurt en waarom, of welke projecten er nog op stapel staan? Via ons projecten overzicht en onze projectenkaart kunt u snel op plaatsnaam zoeken voor een actueel overzicht van lopende en toekomstige projecten bij u in de buurt

Recreëer in, op of bij het Limburgse water

Waterschap Limburg spant zich dagelijks in voor een mooie omgeving met schoon water. We willen niets liever dan dat u daar optimaal van geniet. Bekijk onze tips voor een mooi en gezond dagje uit in de Limburgse natuur, zoals zwemmen in natuurwater en diverse excursies.

Kaarten en meetgegevens

Op deze pagina vind u diverse kaarten, meetgegevens en andere nuttige informatie zoals de maaikalender, de actuele waterstanden, de leggerkaart en meer.

Onderhouds- werkzaamheden

Het onderhouden van dijken, beken en sloten is een van de taken van het waterschap. Hier vindt u meer informatie over onze onderhoudswerkzaamheden.