Bever in Limburg


Bever (1) (1)

De bever (castor fiber) is een beschermd knaagdier dat van oorsprong thuis hoort in de Maas, de Maasplassen en de Limburgse beekdalen. Door zijn nadrukkelijke leefwijze in het watersysteem, zorgt hij voor variatie in het beekdal en levert hij een positieve bijdrage aan de biodiversiteit oftewel soortenrijkdom. Door dammen te bouwen oefent hij invloed uit op de stroming van het water en het waterpeil. Zo wordt bijvoorbeeld water vastgehouden in tijden van droogte. Anderzijds kent zijn aanwezigheid ook nadelen. Hij veroorzaakt graafschade (waterkeringen), vraatschade (monumentale bomen of landbouwgewassen) en natschade (ondergelopen akkers door beverdammen). Waterschap Limburg heeft dagelijks te maken met deze conflicterende voor- en nadelen.

Wij houden bij het uitvoeren van beheer en onderhoud rekening met de aanwezigheid van de bever in het watersysteem. Wij respecteren de beschermde status van de bever bij het uitvoeren van onze projecten (zoals beekherstel en dijkverhoging). Ons uitgangspunt is de Gedragscode Unie van Waterschappen.

Onze uitgangspunten

Lees hier meer over onze verantwoordelijkheid, aan welke voorwaarden wij moeten voldoen en wat ons streven voor de toekomst is.

Beleid en uitvoering

Bekijk hier wat het beleid is rondom bevers en hoe dat wordt uitgevoerd.

Muskus- en beverratten

In tegenstelling tot bevers behoren beverratten en muskusratten niet tot een beschermde inheemse diersoort.

Melding doen

Wilt u als inwoner van Limburg een melding doen over de bever (overlast, aanwezigheid of anders) of heeft u een muskus- of beverrat gezien? Lees hier hoe u dat kunt melden.

Werk in de praktijk

Onze medewerkers aan het woord over hun dagelijkse bezigheden rondom de bever.

Graaf-, vraat- en natschade

De bever is een actief dier en is steeds in beweging. Bij zijn natuurlijke gedrag horen ook een aantal zaken die door de omgeving als onwenselijk kunnen worden ervaren.

Beverweetjes

Lees hier enkele leuke feiten over de bever.

Veelgestelde vragen

Wij hebben de meestgestelde vragen voor u van een antwoord voorzien. Staat uw vraag er niet bij, maak dan gebruik van het Omgevingsloket.

Overige informatie

Hier zijn overige kaarten, foto's, filmpjes en meer te vinden.