Muskus- en beverratten


In tegenstelling tot bevers behoren muskus- en beverratten niet tot een beschermde inheemse diersoort. Zij zijn invasieve exoten die zich in Europa gevestigd hebben, nadat er exemplaren uit de pelsindustrie zijn ontsnapt.

De beverrat vertoeft vaak langs de waterkant, terwijl de muskusrat vooral in het water te vinden is. De beverrat is flink groter dan de muskusrat. Hij meet 40 tot 60 centimeter plus een staart van 40 centimeter en kan zo’n 6 tot 10 kg wegen. De muskusrat wordt 25-35 centimeter lang met een staart van ongeveer 20 centimeter en weegt vaak tussen de 600 gram en 1600 gram. Beide soorten hebben nagenoeg geen natuurlijke vijanden in Nederland waardoor de populatie zich enorm uit kan breiden. De muskusrat werpt drie keer per jaar zes tot acht jongen. De beverrat kan zich jaarrond voortplanten bij voldoende voedsel en temperatuur. Muskusratten en beverratten zijn knaagdieren die leven in de buurt van water. Omdat ze gangen en holen graven in oevers en dijken, vormen ze een gevaar voor de waterveiligheid. Daarom is Waterschap Limburg dagelijks bezig met het bestrijden van deze dieren. Naast schade aan dijken en waterkeringen zorgt de aanwezigheid van muskus- en beverratten voor een verandering in vegetatiesamenstelling en een afname van biodiversiteit.

Schade voorkomen

De schade die muskus- en beverratten veroorzaken is tot nu toe alleen te voorkomen door ze actief te bestrijden. In samenwerking met de andere waterschappen in Nederland is de doelstelling om de verspreiding van de muskus- en beverrat terug te dringen tot aan de landsgrens. Muskus- en beverratten worden gevangen door speciaal daarvoor opgeleide rattenvangers in dienst van het waterschap. Omdat muskus- en beverratten in Duitsland en Wallonië nauwelijks worden bestreden, komen er veel dieren via de grensoverschrijdende beken en de Maas onze provincie binnen. Het is belangrijk dat deze dieren zich niet in Nederland verspreiden en schade aanrichten aan de kwetsbare (zee)dijken in het westen en noorden van ons land.

Onbedoelde bijvangst beperken

De bestrijding van muskus- en beverratten in Limburg richt zich daarom voornamelijk op het wegvangen van deze instroom. Vangmiddelen worden zo vervaardigd en zo geplaatst dat de bijvangst van andere soorten tot een minimum beperkt blijft. Een goed voorbeeld is het gebruik van levendvangende kooien. Onbedoelde bijvangsten zoals bevers en watervogels kunnen dan weer ongeschonden worden vrijgelaten.

Meld muskus- of beverratten

Heeft u een muskus- of beverrat nabij een dijk gezien, bijvoorbeeld tijdens het wandelen of fietsen langs het water? Geef het door via het Meldkamer Water: 0800-0341. Zo draagt u bij aan het veilig houden van onze dijken.

Hoe herken je een muskus- of beverrat?

Muskusrat

De muskusrat (Ondatra zibethicus) heeft een donker- tot lichtbruine, soms zelfs oranjekleurige vacht met een lichte onderkant. Overal waar water is kan de muskusrat leven (behalve zout water). De muskusrat is geïmporteerd vanuit Noord-Amerika en is vaak in de schemer of ’s nachts actief.

De muskusrat heeft een dikke behaarde vacht met een donkere boven- en lichte onderkant. De kleur kan verschillen van zwart tot lichtbruin en zelfs oranje of roodbruin. De stompe kop heeft kleine oortjes die je bijna niet kan zien. De ogen zitten aan de zijkant en zijn donker. De snuit is vaak wat lichter en heeft snorharen. De voortanden zijn licht tot donker oranje.

Het lijf is redelijk kort en gestroomlijnd. De achterpoten zijn vrij lang en tussen de tenen zitten geen zwemvliezen maar haartjes (zwemborstels). De voorpoten zijn een stuk korter en hebben geen zwemvliezen of zwemborstels.

De staart is donker en heeft bijna geen haren. Het einde van de staart is niet rond, maar afgeplat.

Afmetingen

Lengte van neus tot staart: 25-35 cm

Staartlengte: 19-27 cm

Gewicht: 0.6-1.8 kg

Beverrat

De beverrat (Myocastor coypus) heeft een donker- tot lichtbruine, soms zelfs oranjekleurige vacht. De beverrat is geïmporteerd vanuit Zuid-Amerika en is vaak in de schemer of ’s nachts actief. Hij is vaak te vinden in waterrijke gebieden met veel beschutting.

De beverrat heeft een dikke behaarde vacht. De kleur kan verschillen van zwart tot lichtbruin en zelfs oranje of roodbruin. De brede hoekige kop heeft kleine ronde oortjes die je bijna niet kan zien. De ogen zitten aan de zijkant maar redelijk hoog op de kop en zijn donker. De beverrat heeft lange snorharen en oranje tanden.

Het lijf is groot. Ook de achterpoten zijn groot, de tenen hebben spitse nagels en zwemvliezen. De voorpoten zijn een stuk korter en hebben klauwen met scherpe nagels.

De staart is licht behaard en helemaal rond.

Afmetingen

Lengte van neus tot staart: 42-65 cm

Staartlengte: 30-45 cm

Gewicht: 4-10 kg