Proclaimer


Wij doen onze uiterste best om de teksten en informatie op deze website actueel en volledig te houden. Komt u iets tegen wat verouderd is of niet klopt, dan horen wij dat graag van u. Op de contactpagina ziet u hoe u ons kunt bereiken.

Privacy

Alle informatie die u ons geeft, behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor u ze ons verstrekte. Bij het verwerken van persoonsgegevens volgen wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toegankelijkheidsverklaring

Waterschap Limburg streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Waterschap limburg die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website Waterschap limburg te vinden is:

Nalevingsstatus

Waterschap Limburg verklaart dat de website Waterschap limburg nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid omdat nog niet alle vereiste informatie voor deze toegankelijkheidsverklaring beschikbaar is.

Uiterlijk datum binnen 12 maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring zal deze toegankelijkheidsverklaring worden vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.

Automatische toetsen

Onze website wordt per kwartaal softwarematig getoetst op toegankelijkheid.

Opstelling van deze verklaring

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-07-2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via ons contactformulier of via info@waterschaplimburg.nl .

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Probleem met de toegankelijkheid van onze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via ons contactformulier.