Proclaimer

Gepubliceerd op 14 oktober 2021

Wij doen onze uiterste best om de teksten en informatie op deze website actueel en volledig te houden. Komt u iets tegen wat verouderd is of niet klopt, dan horen wij dat graag van u. Op de contactpagina ziet u hoe u ons kunt bereiken.

Privacy

Waterschap Limburg heeft voor het uitvoeren van haar taken soms persoonsgegevens nodig. Wij vinden het erg belangrijk dat zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Wilt u meer weten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan?

In onze privacyverklaring vindt u terug van wie wij persoonsgegevens verwerken, hoe lang we deze bewaren en wat uw rechten zijn. Meer informatie is te vinden via de link op deze pagina, onder 'Zie ook'.

Toegankelijkheidsverklaring

Waterschap Limburg streeft ernaar om deze website voor iedereen toegankelijk te maken. We proberen te  borgen dat alle pagina's voldoen aan WCAG 2.1 Level AA in overeenstemming met de EU-toegankelijkheidsrichtlijn. Meer informatie is te vinden via de link op deze pagina, onder 'Zie ook'.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via ons contactformulier of via info@waterschaplimburg.nl .

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (externe website).

Probleem met de toegankelijkheid van onze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via ons contactformulier.