Proclaimer

Gepubliceerd op 14 oktober 2021

Wij doen onze uiterste best om de teksten en informatie op deze website actueel en volledig te houden. Komt u iets tegen wat verouderd is of niet klopt, dan horen wij dat graag van u. Op de contactpagina ziet u hoe u ons kunt bereiken.

Privacy

Waterschap Limburg heeft voor het uitvoeren van haar taken soms persoonsgegevens nodig. Wij vinden het erg belangrijk dat zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Wilt u meer weten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan?

In onze privacyverklaring vindt u terug van wie wij persoonsgegevens verwerken, hoe lang we deze bewaren en wat uw rechten zijn. Meer informatie is te vinden via de link op deze pagina, onder 'Zie ook'.

Toegankelijkheidsverklaring

Waterschap Limburg streeft ernaar om deze website voor iedereen toegankelijk te maken. We proberen te  borgen dat alle pagina's voldoen aan WCAG 2.1 Level AA in overeenstemming met de EU-toegankelijkheidsrichtlijn.

De links waarop de inhoud van de website Waterschap limburg te vinden is:

Nalevingsstatus

Waterschap Limburg verklaart dat de website Waterschap gedeeltelijk voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1. AA-norm.

We meten de kwaliteit van onze websites structureel met het onafhankelijk tool Siteimprove. Hier behalen we een score op de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)  van 66%.

Een onafhankelijke partij heeft onze website in mei 2021 getoetst op digitale toegankelijkheid. De resultaten van dit onderzoek (zie PDF download in de rechterkolom) zijn de basis voor de toegankelijkheidsverklaring.

Status toegankelijkheid per 15-10-2021
Status toegankelijkheid per 15-10-2021

Wat we doen om de toegankelijkheid te verbeteren

  • We verbeteren continu de toegankelijkheid van onze website.
  • We geven toegankelijkheidstrainingen voor onze webcontentauteurs, promoten het belang van toegankelijkheid via onze interne communicatiekanalen en bieden begeleiding aan medewerkers op ons intranet.
  • We spreken met onze externe leveranciers over het verbeteren van de toegankelijkheid van hun producten.
  • We controleren ook middels geautomatiseerde tests van onze website met SiteImprove.
  • We werken continu samen met onze ontwikkelaars om problemen op te lossen en de toegankelijkheid van onze website te verbeteren.

Looptijd van deze verklaring

Uiterlijk datum binnen 12 maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring zal deze toegankelijkheidsverklaring worden vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.

Opstelling van deze verklaring

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-10-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via ons contactformulier of via info@waterschaplimburg.nl .

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (externe website).

Probleem met de toegankelijkheid van onze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via ons contactformulier.