Toegankelijkheidsverklaring

Laatst gepubliceerd op 30 maart 2023

Waterschap Limburg streeft ernaar om deze website voor iedereen toegankelijk te maken. We proberen te  borgen dat alle pagina's voldoen aan WCAG 2.1 Level AA in overeenstemming met de EU-toegankelijkheidsrichtlijn.

De links waarop de inhoud van de website Waterschap limburg te vinden is:

Nalevingsstatus

Waterschap Limburg verklaart dat de website Waterschap gedeeltelijk voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1. AA-norm.

We meten de kwaliteit van onze websites structureel met het onafhankelijk tool Siteimprove. Hier behalen we een score op de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)  van 66%.

Een onafhankelijke partij heeft onze website in mei 2021 getoetst op digitale toegankelijkheid. De resultaten van dit onderzoek (zie PDF download in de rechterkolom) zijn de basis voor de toegankelijkheidsverklaring.

Status toegankelijkheidslabel van Waterschap Limburg. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Wat we doen om de toegankelijkheid te verbeteren

  • We verbeteren continu de toegankelijkheid van onze website.
  • We geven toegankelijkheidstrainingen voor onze webcontentauteurs, promoten het belang van toegankelijkheid via onze interne communicatiekanalen en bieden begeleiding aan medewerkers op ons intranet.
  • We spreken met onze externe leveranciers over het verbeteren van de toegankelijkheid van hun producten.
  • We controleren ook middels geautomatiseerde tests van onze website met SiteImprove.
  • We werken continu samen met onze ontwikkelaars om problemen op te lossen en de toegankelijkheid van onze website te verbeteren.

Looptijd van deze verklaring

Uiterlijk datum binnen 12 maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring zal deze toegankelijkheidsverklaring worden vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.

Opstelling van deze verklaring

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 06-01-2023.