Hoe veilig zijn onze dijken?


Het waterschap toetst één keer per zes jaar de veiligheid van de dijken. Deze toetsing is vergelijkbaar met een APK voor auto's. Uit de laatste toetsingen in 2010 in Zuid-Limburg en 2013 in Noord-Limburg bleek dat het overgrote deel van de dijken niet voldeed aan de nieuwe normen en daarom verbeterd moesten worden. De omvang en impact van de verbetering verschilt per locatie.

Verbeterplannen

In overleg met het Rijk stelt het waterschap verbeterplannen op. In totaal verbeteren we ongeveer 100 kilometer aan dijken. Daar zijn we in 2012 mee gestart. We verwachten in 2020 de laatste versterking af te ronden, waarmee alle dijken in Limburg voldoen aan de landelijke veiligheidsnorm.

Veiligheid

De huidige verbeterde dijken zijn veiliger dan vóór 2000. Het is daarbij goed te beseffen dat het wonen of werken langs de Maas vele voordelen heeft, maar dat er ook altijd risico's blijven. Het waterschap werkt constant aan de dijken om deze risico's te beperken, maar geeft daarbij ook het advies om zelf voorbereid te zijn op een hoogwatersituatie. Op overstroomik.nl kunt u zien hoe goed uw woning beschermd is tegen overstromingen.