“Steyl is een bijzondere postzegel in onze enorme hoogwateropgave”


Het vinden van de juiste oplossing voor hoogwaterbescherming is maatwerk. Voor het ene dorp is een groene dijk de juiste keus, terwijl voor een ander dorp een glazen kering het beste resultaat oplevert. In Steyl-Maashoek is gekozen voor een unieke zelfsluitende kering, die nog nergens in Europa gebouwd is. Stephan Kweens van aannemerscombinatie Dijkzone Alliantie en John Roubos van Waterschap Limburg zijn onderdeel van het team dat dit project realiseert.

John Roubos is als technisch manager bij Waterschap Limburg betrokken bij de dijkversterking in Steyl. Hij was vorig jaar juli in Steyl tijdens het hoogwater coördinator van de noodmaatregelen. “De huidige kering is niet sterk genoeg voor het keren van extreem hoogwater”, zegt John. “We moesten daarom het dorpsplein volpompen met water om zo tegendruk voor de Maas te realiseren. Ik vond het heftig om de emoties bij inwoners te zien. Deze gebeurtenis maakte meteen weer duidelijk waarom dijkversterking in Maasdorpen als Steyl keihard nodig is.”

Stephan Kweens is omgevingsmanager bij Ploegam, dat samen met Hollandia Infra en Dura Vermeer de Dijkzone Alliantie vormt. Deze aannemerscombinatie werkt momenteel aan het ontwerp voor de zelfsluitende kering bij Steyl-Maashoek. “Ik was de afgelopen jaren betrokken bij verschillende dijkprojecten langs de Maas”, zegt Stephan. “Toen het project in Steyl langskwam, was ik meteen enthousiast. Ik wilde er graag mijn steentje aan bijdragen. Het is een uniek project én ik werk graag in deze prachtige omgeving.”

Altijd maatwerk

Waterschap Limburg werkt momenteel aan tientallen dijkversterkingsprojecten binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat is maatwerk, want de oplossing die bij het ene dorp past, kan voor het volgende dorp juist niet geschikt zijn. “Elk project vraagt om een zorgvuldige afweging”, zegt John. “In Steyl kiezen we voor een zelfsluitende kering, omdat Steyl-Maashoek onderdeel is van een beschermd dorpsgezicht. Deze kering komt alleen omhoog bij hoogwater. Voor andere dorpen is die oplossing minder voor de hand liggend. We wegen bij elk project welk type kering het beste past bij de situatie. Kan er een groene dijk gebouwd worden? Is een muur geschikt? Is een glazen wand beter? Alles hangt af van de eisen rond hoogwaterveiligheid en de inpassing in de omgeving. Het is ons doel om de dijk zo te versterken, dat die veilig en betaalbaar is en past bij het dorp en het landschap eromheen.”

Samen in gesprek blijven

Een dijkversterking betekent voor veel Limburgers een heftige ingreep in hun omgeving. Het waterschap wil de impact zoveel mogelijk beperken, door goed met alle betrokkenen in gesprek te blijven. Stephan is als omgevingsmanager van de Dijkzone Alliantie het eerste aanspreekpunt voor bewoners en andere partners. “Dat doe ik samen met omgevingsmanager Luuk Claessens van Waterschap Limburg”, zegt hij. “Als straks de uitvoering van het project start, kom ik nog meer in beeld in de omgeving. Het is de bedoeling dat we in het voorjaar van 2023 het definitieve ontwerp presenteren, waarin de eisen en wensen van alle betrokkenen zo goed mogelijk verwerkt zijn. De uitdaging in mijn werk is het bij elkaar brengen van de wensen van de vele partijen die bij de dijkversterking betrokken zijn: van inwoners tot provincie en van gemeente tot belangenverenigingen. Daarbij houden we steeds het hoofddoel voor ogen: het Maasdal beschermen tegen overstromingen. Ik ben in gesprek met alle betrokken partijen, informeer hen tijdig over ons project en zorg dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Samen in gesprek blijven is belangrijk, want dan zijn er altijd kansen op betere oplossingen.”

“De uitdaging in mijn werk is het bij elkaar brengen van de wensen van de vele betrokken partijen”

Stephan Kweens, omgevingsmanager bij Ploegam, onderdeel van de Dijkzone Alliantie die in Steyl aan de slag gaat

Een bijzondere postzegel

Voor technische man John is de dijkversterking in Steyl extra boeiend. “Steyl is een bijzondere postzegel in onze enorme hoogwateropgave in Limburg” zegt hij. “Ik heb kilometers groene dijken en keermuren gerealiseerd, maar speciale constructies geven het werk een extra dimensie. In Steyl komt alles samen wat een dijkversterking interessant maakt. We bouwen een kering die nog nooit op deze manier gebouwd is. Ik heb er alle vertrouwen in. De werking van het systeem is vergelijkbaar met de werking van het vlottermechanisme in de spoelbak van een wc. Het is vooral de schaalgrootte van het systeem wat een uitdaging is. We gaan dit systeem straks bouwen over een lengte van 134 meter zonder tussensteunpunten. Samen met de aannemer gaan we heel zorgvuldig te werk en voeren we volop tests uit. We hebben daarvoor een deel van de kering op ware grootte nagebouwd. Zo bouwen we straks in Steyl een systeem dat werkt én heel betrouwbaar is.”

Techniek en ruimtelijke kwaliteit komen samen

Waterschap Limburg kijkt bij haar dijkversterkingsplannen verder dan hoogwaterveiligheid. Hoogwaterbescherming is het hoofddoel, maar het moet ook fijn wonen blijven in de Maasdorpen. Bij elk project wordt gekeken of de omgeving verbeterd kan worden. “In Steyl wordt de waterkering zelf een mooie plek om te wandelen en te zitten”, zegt Stephan. “Ook realiseren we parkeerplaatsen aan de buitenranden van het plein, zodat dat een groen karakter krijgt. De kering zorgt voor meer privacy voor de mensen die aan het water wonen, omdat het recreatiegebied aan de buitenkant van de kering komt te liggen.”

John: “Als we ergens aan de slag gaan, willen we het ook in één keer goed doen. Naast techniek is ook de ruimtelijke kwaliteit heel belangrijk. In Steyl gaven we de aannemer bijvoorbeeld strenge eisen mee waar het ontwerp aan moest voldoen. Technisch, maar ook qua landschappelijke inpassing en hoe het bouwwerk eruitziet. Techniek en ruimtelijke kwaliteit komen samen in onze dijkversterkingsprojecten en Steyl is daar een mooi voorbeeld van.”

"Techniek en ruimtelijke kwaliteit komen samen in onze dijkprojecten"

John Roubos, technisch manager bij Waterschap Limburg

Even voorstellen: Stephan Kweens

Naam: Stephan Kweens
Rol bij de dijkversterkingen: omgevingsmanager bij Ploegam, onderdeel van de Dijkzone Alliantie die in Steyl aan de slag gaat
Werkt aan hoogwaterbescherming sinds: 2012

Even voorstellen: John Roubos

Naam: John Roubos
Rol bij de dijkversterkingen: technisch manager bij Waterschap Limburg
Werkt aan hoogwaterbescherming sinds: 2005