Magazine 'Wij maken de dijk'


Samen voor een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Maaslandschap

Het hoogwater van juli 2021 liet iedereen zien hoe belangrijk sterke dijken zijn. Het maakte de opgave binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Waterschap Limburg (HWBP WL) urgenter dan ooit.

Ook de hoogwaters van 1993 en 1995 zijn we in Limburg nog lang niet vergeten. Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met extremen, zowel met droogte als wateroverlast. Daarom werken we iedere dag aan sterke dijken. Zo beschermen we onze bewoners en bedrijven in het Limburgse Maaslandschap.

Hoe we dat doen? In het magazine lees je hoe we deze gezamenlijke opgave aanpakken.

Voorpagina inspiratie-magazine Wij maken de dijk

Lees het magazine 'Wij maken de dijk'