Innovatiemogelijkheden bij Hoogwaterbeschermingsprogramma


Waterschap Limburg is, samen met andere waterschappen, altijd op zoek naar innovatiemogelijkheden voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Deze innovaties zorgen er niet alleen voor dat de huidige dijktrajecten sneller, beter en goedkoper verhoogd en versterkt kunnen worden, maar maken hetgeen de omgeving vraagt ook technisch mogelijk. Daarnaast zorgen de innovaties voor een duurzaamheidswinst.

In het verhaal van Erik Wagener (directeur HWBP) en Sabine Kern (programmadirecteur HWBP WL) lees je meer over het belang van de toepassing van innovatieve technieken.

Momenteel zijn er acht innovatiemogelijkheden die binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma toegepast worden.
Hier lees je er meer over.

De dijk zonder klei(laag)

Geo Clay Liners

In plaats van een kleilaag wordt er gebruik gemaakt van Geo Clay Liners, ook wel ‘bentonietmatten’.

De glazen waterkering

Glazen waterkering Neer

Op plekken waar er geen ruimte is voor een dijk, kan een glazen waterkering uitkomst bieden.

Kunststof schermen tegen piping

Kunstof schermen tegen piping worden in dijk geplaatst

In de dijk worden duurzame schermen geplaatst die het water dat onder de dijk doorstroomt, tegenhouden en zo piping voorkomen.

Aanwezige grond ter plekke stabiliseren

Het mixen van de huidige grond met een stabilisatiemiddel om een erosiebestendige en harde laag te creëren.

Niet permanent gesloten waterkeringen

Tijdelijke en niet permanent gesloten waterkering

Op plekken waar er geen ruimte is voor een dijk en een glazen waterkering geen uitkomst biedt, kunnen tijdelijke, niet permanent gesloten waterkeringen worden gerealiseerd.

Nieuw pipingmodel

Om het verschijnsel piping beter te begrijpen en efficiëntere maatregelen te kunnen nemen, worden nieuwe pipingregels of een nieuwe pipingmodel toegepast.

Bevervrije dijk

Gat in dijk gegraven door bevers

Het toepassen van bevergaas om graverij te voorkomen.

Vispasseerbare terugslagklep

Kwistbeek Baarlo

Het realiseren van een terugslagklep in dijkkruisingen die passeerbaar is voor vissen (buiten periodes van hoogwater).

Dijkversterking met Gebiedseigen Grond

Hoe kunnen we sneller, goedkoper én duurzamer de dijken versterken met gebiedseigen grond? Daar werkt de POV Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (POV-DGG) aan.