Kunststof schermen tegen piping


Huidige situatie

Piping vormt in Nederland een belangrijk faalmechanisme van dijken. Bij piping stroomt er water onder de dijk door. Het water neemt zand mee, waardoor de dijk verzwakt en kan doorbreken. Er is landelijk dan ook veel geld nodig om dit tegen te gaan.

Innovatie: het Prolock heave- en filterscherm

Veelbelovende en duurzame oplossingen voor piping zijn de Prolock heave- en filterschermen. Deze schermen kunnen relatief snel en goedkoop diep in de dijk geplaatst worden. Door de lange levensduur kunnen ze het water dat onder de dijk doorstroomt, goed tegenhouden. Daarnaast kunnen ze gecontroleerd en met minimale bodemverstoring ingebracht worden.

Waterschap Limburg heeft samen met enkele aannemers een maakbaarheidsproef in Baarlo uitgevoerd om te testen of de schermen zonder breuk in de grond gebracht kunnen worden. Het heavescherm is nu gereed voor toepassing. Voor toepassing van het filterscherm is nog veel studie nodig.

Kunstof schermen worden in de dijk geplaatst
De kunstof schermen worden in de dijk geplaatst