Vispasseerbare terugslagklep


Huidige situatie

Op dijkkruisingen (bijvoorbeeld van een beek naar de Maas) wordt veel gebruik gemaakt van terugslagkleppen als afsluitmiddel. Deze hebben een relatief kleine faalkans vanwege de kleine openingen. Die kleine openingen in combinatie met de hoge stroomsnelheden, maakt het voor vissen niet of nauwelijks mogelijk om te migreren van de beek naar de Maas (of andersom). Om dit wel mogelijk te maken worden de kleppen soms opengezet. Bij hoogwater moeten deze vervolgens handmatig gesloten worden. Dit legt een grote belasting op waterschapsorganisaties en kan de faalkans van de dijkkruising vergroten.

Innovatie: Vispasseerbare terugslagkleppen

Om het voor vissen mogelijk te maken om de terugslagkleppen te passeren, zonder de faalkans te vergroten, wordt er met name in de USA veel onderzoek gedaan naar vispasseerbare terugslagkleppen. Daar zijn er ook al enkele gerealiseerd. In Nederland moet het onderzoek nog opgestart worden.