Nieuw(e) pipingregels of -model


Huidige situatie

Piping vormt in Nederland een belangrijk faalmechanisme van dijken. Bij piping stroomt er water onder de dijk door. Het water neemt zand mee, waardoor de dijk verzwakt en kan doorbreken. Er is landelijk dan ook veel geld nodig om dit tegen te gaan. In het bovenrivierengebeid en zeker in het Maasdal is de situatie zodanig dat er twijfel is ontstaan over de toepasbaarheid van de huidige rekenmethodieken.

Innovatie: Onderzoek naar nieuwe regels of een nieuw model

In aansluiting op de onderzoeken die zijn gedaan in het kader van de POV (Project Overstijgende Verkenningen) piping heeft een eerste verkenning plaats gevonden naar gebruik van het Shields - Darcy (SD) model. Er is advies ingewonnen bij het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW). Hoewel dit nog niet gelijk tot een ander bruikbaar model heeft geleid, wordt langzamerhand een weg ingeslagen om met nieuw onderzoek piping in het bovenrivierengebied beter te kunnen berekenen. Dit kan op termijn mogelijk leiden tot efficiëntere pipingmaatregelen.