De dijk zonder klei(laag)


Huidige situatie

Alle dijken hebben een dikke kleilaag. Bij het verhogen en versterken van een dijk, moet deze goede klei altijd ergens vandaan worden gehaald. Op het moment dat er nabij de projectlocatie geen goede klei aanwezig is, wordt deze aangevoerd vanuit andere gebieden. Dit brengt veel transport en hoge kosten met zich mee. Daarnaast leidt de kleiwinning vaak tot aantasting van het landschap. Dit heeft weinig draagvlak in de omgeving.

Hoewel een kleilaag al eeuwen wordt toegepast, is het discutabel hoe lang de kleilaag water kan tegenhouden op lange termijn. Om deze en bovenstaande redenen wordt er gezocht naar een beter alternatief.

Innovatie: Geo Clay Liners

Geo Clay Liners (GCL) zijn een mogelijk beter alternatief. Het zijn een soort matten die in de dijk gelegd worden, op de plek waar normaal de kleilaag zit. Door de speciale samenstelling van de matten, vormen ze een goede waterdichte laag en vervangen daarmee de klei.

In Duitsland wordt deze techniek al decennia lang toegepast op dijken. In Nederland is de eerste GCL als onderdeel van een primaire waterkering toegepast bij dijkversterking van Neer, in de teen van de dijk. De eerste toepassing op een dijktalud (de helling van een dijk), is bij dijkversterking Beesel, één van de dijkversterkingen binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Waterschap Limburg werkt momenteel samen met externen aan een OBOR (Ontwerp, Beoordelings, en Onderhoudsrichtlijn) die GCL’s breed toepasbaar moet maken in Nederland.

Beesel_dijkversterking_GerPeeters_WL43
Aanbrengen van GCL / bentonietmatten in de dijk in Beesel