De glazen waterkering


Huidige situatie

In het Maasdal is de bebouwing de laatste decennia steeds verder opgeschoven richting de Maas. Daardoor zijn woningen en gemeenschappelijke gebruiksfuncties vaak letterlijk op de oevers of in het winterbed van de Maas gesitueerd. Hier is vaak geen ruimte voor een dijk, en een muur dicht langs gevels en ramen leidt soms tot onacceptabele teruggang van gebruik en woongenot.

Innovatie: een glazen waterkering

Op die locaties waar er geen ruimte is voor een dijk, kan een glazen waterkering uitkomst bieden. Met name in Groot-Brittanië en Duitsland wordt de glazen kering al jaren toegepast.

Samen met externen onderzoekt Waterschap Limburg hoe glazen waterkeringen kunnen voldoen aan de Nederlandse normen. Hiertoe is contact met buitenlandse en binnenlandse producenten, TNO, Deltares en ingenieursbureaus. Sinds 2019 is Waterschap Limburg bezig met onderzoek naar de sterkte van glas onder stootbelasting, zowel in droge laboratoriumopstelling als in de Deltagoot. De eerste glazen primaire waterkering die niet alleen golven keert, wordt gerealiseerd in de dijkversterking van Neer.

Glazen waterkering Neer
Glazen waterkering bij Neer