Bevervrije dijk


Huidige situatie

De gaten die bevers graven in dijken vormen een groot gevaar voor de waterkeringen. Het maakt ze instabiel en daardoor minder betrouwbaar. Passende middelen zijn daarom nodig.

Innovatie: Bevergaas

In Duitsland is al lange tijd ervaring opgedaan met maatregelen om graverijen door bevers te voorkomen. Bevergaas lijkt het beste middel op dijktaluds (de hellingen van een dijk). De producten zijn inmiddels ook in Nederland bekend en kunnen toegepast worden.

Gat in dijk gegraven door bevers
Gat in dijk gegraven door bevers