Dijkversterkingen en dijkverleggingen in Limburg

Gepubliceerd op 15 december 2021

Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen, werken we iedere dag aan het versterken en het aanleggen van dijken langs de Maas. Zo houden we Limburg hoogwaterveilig.

Op onderstaande kaart zie je een overzicht. Onder de kaart wordt extra toelichting gegeven op de twee IRM-pilots en het programma Maas2050.

Lees meer over de dijkversterkingen en dijkverleggingen in Limburg.

WSL-HWBP-2024-feb-v2

Extra toelichting

De twee IRM-pilots vallen binnen het landelijke Programma Integraal Riviermanagement. Hierin werken regionale overheden en het Rijk vanuit één gezamenlijke visie samen aan een veilig, bevaarbaar, vitaal en aantrekkelijk Maas- en Rijngebied. Er wordt gezocht naar oplossingen voor bestaande knelpunten in het rivierengebied en geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen, zoals klimaatverandering.

Binnen het programma Maas2050 onderzoekt Waterschap Limburg hoe en in welke volgorde nieuwe dijkversterkingen uitgevoerd kunnen worden. Het is de taak van het waterschap om ervoor te zorgen dat de Limburgse dijken in 2050 voldoen aan de veiligheidseisen conform de nieuwe norm voor waterveiligheid (2017). Na het op orde brengen van 54 kilometer dijken (binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma), is het werk dus nog niet klaar. Veel dijken waar we eerder aan gewerkt hebben, vragen opnieuw om versterking. Lees meer over Maas2050.