Tour de Dijk


Wat is Tour de Dijk?

Tour de Dijk is de verzamelnaam voor de fietstochten over de Limburgse dijken die door het jaar heen worden georganiseerd. Een expert van Waterschap Limburg (van bestuurder tot technisch manager, en van dijkwacht tot omgevingsmanager) stapt samen met een bewoner, ondernemer, partner of andere belanghebbende op de fiets.

Elke keer wordt een ander gebied bezocht. Tijdens de tocht door het Limburgse Maaslandschap komen allerlei vragen aan bod. Waarom ligt hier eigenlijk een dijk? Wat komt er allemaal kijken bij een dijkversterking? Waarom is het nodig? En wie werkt er allemaal aan mee? Belangrijke vragen die stuk voor stuk een inkijkje geven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Waterschap Limburg.

Wat is het Hoogwaterbeschermingsprogramma?

Nederlandse waterschappen en Rijkswaterstaat verbeteren binnen het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen in heel Nederland.

Waterschap Limburg werkt binnen dit programma aan 17 dijkversterkingsprojecten in Limburg. Hiermee blijven we bewoners en bedrijven in het Maasdal beschermen tegen het toekomstige hoogwater. Dat vraagt om slim samenspel met de partners en betrokkenen van Waterschap Limburg. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

Etappe 1 - Vierwaarden

Jos Teeuwen (bestuurder Waterschap Limburg) met Nard Vergeldt (leerling groep 8).

Terugblik Tour de Dijk 2021

In 2021 stapte bestuurder van Waterschap Limburg, Jos Teeuwen, als fervent fietser op de fiets met bewoners uit een gebied langs de Maas.