Vierwaarden


foto van een gedeelte van gebied Vierwaarden

Verkenning dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling Vierwaarden

Ga naar het contactformulier gebiedsontwikkeling Vierwaarden

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de waterveiligheid van Nederland te waarborgen, versterken we dijken en behouden we ruimte voor de rivieren. Dit is nodig om nu en in de toekomst veilig te blijven wonen, werken en recreëren. Het werken aan ons Maasdal is nooit af en vraagt om slim samenspel. Samen met andere overheden en de omgeving zoeken wij naar mogelijkheden om gebieden niet alleen hoogwaterveilig te maken, maar ook leefbaar en aantrekkelijk te houden voor de toekomst. Dat kan door opgaven voor dijkversterking, ruimte voor water, landbouw, natuur, recreatie en wonen te combineren. Gebiedsontwikkeling noemen we dat. Zo maken we met elkaar het Maasdal duurzaam klaar voor een hoogwaterveilige, mooie en leefbare toekomst.

De opgave

We willen het gebied aan beide zijden van de Maas (Venlo-Noord, Velden, Grubbenvorst, Lottum en Hertogbroek bij Arcen) nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater. Hiervoor moeten de dijken versterkt worden, maar de Maas moet ook voldoende ruimte krijgen om water af te voeren. Een tegenstrijdige en complexe situatie, waar we met de gebiedsontwikkeling Vierwaarden een oplossing voor zoeken. In de gebiedsontwikkeling worden ook ruimtelijke vraagstukken meegenomen, zoals verbeteringen in landschap, natuur en toerisme.

Het project Vierwaarden is een initiatief van gemeenten Horst aan de Maas en Venlo, provincie Limburg, Waterschap Limburg (trekker namens samenwerkende overheden) en het Rijk (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat).

Verkenningsfase

Op dit moment zitten we in de verkenningsfase van project Vierwaarden. Hierin gaan de samenwerkende overheden op zoek naar een samenhangend pakket aan maatregelen om zowel de waterveiligheid als de ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit van dit gebied te verbeteren. Denk aan versterking van landschap, recreatie en natuur. Dit doen we samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Wilt u ideeën aandragen voor één van de gebieden? Dat kan via dit contactformulier.

Informatiebijeenkomsten

In mei organiseren we op meerdere Vierwaarden locaties informatiebijeenkomsten. U krijgt uitleg over het project en wat er allemaal mogelijk is. Daarna is er tijd om persoonlijk in gesprek te gaan. Er is ruimte om vragen te stellen en u hoort hoe u uw ideeën over mogelijke oplossingen voor het gebied kenbaar kan maken.

Data en locaties

De informatiebijeenkomsten starten om 19:00 uur. Vanaf 18:45 uur is er een inloop. U hoeft zich niet aan te melden.

De data en locatie van de avonden zijn:

 • 8 mei -Venlo

locatie: de Witte Kerk Venlo, Agnes Huijnstraat 3, 5914 PE Venlo

 • 9 mei – Arcen

locatie: de Hertog Jan Proeverij, Kruisweg 43, 5844 EM Arcen

 • 11 mei- Grubbenvorst

locatie: multifunctioneel centrum ’t Haeren, Irenestraat 20, 5971 BS Grubbenvorst

 • 17 mei – Lottum

locatie de Smetenhof: Horsterdijk 1, 5973 PL Lottum

 • 23 mei – Velden

locatie de Vilgaard, Schandeloseweg 1, 5941 CP Velden

Ideeën aandragen

Wij hopen u te zien tijdens één van de bijeenkomsten. Kunt u niet langskomen, maar wilt u wel ideeën aandragen? Dat kan tot 20 juni via ons contactformulier.

De naam Vierwaarden

Het project Vierwaarden werkt in vier gebieden ten noorden van Venlo, te weten

 • Venlo-Velden;
 • Grubbenvorst;
 • Lottum;
 • Hertogbroek (ten noorden van Arcen).

De projectnaam Vierwaarden verwijst niet alleen naar de vier weerden (uiterwaarden) die binnen dit project centraal staan. De naam verwijst ook naar de vier waarden die de betrokken partners in het gebied willen verbeteren en versterken:

 • waterveiligheid door dijkversterking
 • waterveiligheid door rivierverruiming
 • landschap
 • ruimtelijke ontwikkeling

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Interesse? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Sjoerd Haitsma via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Laatste wijziging: 02-05-2023