Planning en participatie


Dieper in het proces en meedenken over project Vierwaarden

Vierwaarden is een groot gebied met complexe en soms zelfs tegenstrijdige omgevingsopgaven. We gaan samen, overheden en omgeving, de puzzel leggen en keuzes maken. Inbreng vanuit de omgeving is erg belangrijk om zorgvuldig afwegingen te kunnen maken. Zo kunnen we het gebied uiteindelijk voor iedereen veiliger, mooier en duurzamer achterlaten! Maar voor het zover is, doorlopen we eerst een aantal fases. Deze gaan we hieronder verder toelichten.

Visualisatie van de planning van project Vierwaarden. Het project start in 2023 met de verkenningsfase. In 2026 vindt de planuitwerkingsfase plaats en vanaf 2029 start de realisatie.

In onderstaande video vertelt omgevingsmanager Sjoerd Haitsma meer over het proces van Vierwaarden en komen inwoners aan het woord over hun betrokkenheid bij het project.

Verkenning (2023 – 2026)

In de verkenning worden de mogelijke oplossingsrichtingen per gebied onderzocht. We gaan samen met de omgeving op zoek naar het beste pakket aan maatregelen. We kijken daarbij niet alleen naar technische oplossingen. De maatregelen moeten ook passen in het landschap en binnen het beschikbare budget. Waarschijnlijk hebben we niet elk gebied nodig om onze doelstellingen te behalen. Het zou dus kunnen dat het uiteindelijk niet nodig is om in uw gebied maatregelen te treffen. Wel is duidelijk dat er sowieso aan beide zijdes van de Maas maatregelen gaan komen, zodat gebieden aan beide zijdes van de Maas ook kunnen profiteren van de kansen die dit project biedt. In de verkenning gaan we deze puzzel leggen.

De verkenning is op te delen in drie fases. In de eerste fase (2023 – 2024) halen we inbreng uit de omgeving op. Hiervoor organiseren we bijeenkomsten, zoals informatieavonden, inloopmomenten en ontwerpateliers. Maar u kon ook online ideeën aandragen via ons contactformulier.

Hoe verder in de verkenningsfase, hoe beter we kunnen bepalen welke oplossingsrichtingen we verder willen uitwerken en onderzoeken. Dit zijn combinaties van bouwstenen waarmee we onze doelen kunnen halen. Deze oplossingsrichtingen beschrijven we in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (de NRD). In de NRD staat ook welke milieueffecten er in de verdere verkenning worden onderzocht, zoals bijvoorbeeld de invloed op water, bodem en leefomgeving. Het document legt daarmee een basis voor de milieueffectrapportage (MER).

Van januari tot april 2024 schrijven we deze NRD en stemmen we deze af met onze projectpartners, zoals de gemeenten. We organiseerden informatiebijeenkomsten waarin we u meenamen in wat een NRD precies is, welke oplossingsrichtingen per deelgebied we verder willen onderzoeken en welke oplossingsrichtingen we willen laten afvallen. De NRD wordt op 19 april 2024 gepubliceerd. U kunt dan zes weken lang een inspraakreactie indienen.

We organiseren twee inloopmomenten waarop u terecht kunt met uw vragen over de NRD. U kunt hier ook mondeling een inspraakreactie indienen. De inloopmomenten vinden plaats op maandag 13 mei (MFC 't Haeren in Grubbenvorst) en dinsdag 21 mei (voormalig Raadhuis in Arcen) van 15:30 uur tot 20:00 uur. Houd onze projectpagina en nieuwsbrief in de gaten voor het laatste nieuws hierover.

In de tweede fase van de verkenning (2024 – 2025) gaan we de kansrijke alternatieven verder onderzoeken. Hiervoor maken we een milieueffectenrapportage (MER). In de MER onderzoeken we de effecten op onder andere leefomgeving, lucht, water, bodem, landschap, geluid en gezondheid. Met de uitkomsten van de MER kunnen we de best mogelijke oplossing bepalen: de voorkeursbeslissing. Dit doen we in de derde fase van de verkenning (2025 – 2026). Ook hier kunt u reactie op geven. Houd hiervoor onze nieuwsbrief en projectpagina in de gaten.

WL_Vierwaarden_Tijdlijn-DEF

Planuitwerking (2026 – 2029)

In de planuitwerking worden alle voorbereidingen getroffen voor de realisatie. Het ontwerp van het voorkeursalternatief wordt verder gedetailleerd uitgewerkt en de vergunningen worden aangevraagd. Ook zoeken we in deze fase een aannemer voor de uitvoering van werkzaamheden.

Realisatie (2029 – 2032)

In de laatste fase van het project worden de maatregelen gerealiseerd. Nu gaan we echt aan de slag met de werkzaamheden in de gebieden. Wij zullen u tijdig informeren over de planning en uitvoering van werkzaamheden.

Meedenken over Vierwaarden

Maar voor het zover is, zijn we de mogelijkheden nog aan het verkennen. Uw mening hierover is erg belangrijk voor ons! Hoe zou u uw gebied graag terugzien in de toekomst? Deel uw mening via ons contactformulier. En houd onze nieuwsbrief en projectpagina in de gaten om aan te sluiten bij bijeenkomsten of andere updates te ontvangen.

Hier gaat u weer naar de projectpagina.